دوره و شماره: دوره 25، شماره 92، دی 1399 
رویکرد بزه دیده شناختی به ناشناختگی در زیست مجازی

صفحه 21-40

شهرام ابراهیمی؛ عبداله ایزدی؛ محمدهادی صادقی


فلسفه دلیل مندی تصمیم قضایی

صفحه 153-177

حجت سبزواری نژاد؛ مهدی سبزواری نژاد


تجزیه ‎پذیری تعهدات در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 179-197

غلامعلی سیفی زیناب؛ حامد شریفی؛ رسول بهرامپوری