اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 230
تعداد پذیرش 9
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 5
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 3

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 393
تعداد مشاهده مقاله 118005
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 88643
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 24 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 70 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 386 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 334 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 42 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 21 روز
درصد پذیرش 4 %