اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 299
تعداد پذیرش 17
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 78
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 37

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 402
تعداد مشاهده مقاله 372363
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 278298
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 47 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 141 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 429 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 334 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 142 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 77 روز
درصد پذیرش 6 %