درباره نشریه

فصلنامه تخصصی دیدگاه های حقوق قضائی، نشریه علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری است که نخستین شماره آن در بهار 1375 و با عنوان «دیدگاه های حقوقی» منتشر گردید. این فصلنامه از سال 1390 مطابق با مجوز شماره 27119/3 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور با عنوان «دیدگاه های حقوق قضائی» و با درجه «علمی پژوهشی» فعالیت نموده است. در حال حاضر با توجه به آئین‌نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 این فصلنامه با اعتبار«علمی» در حال فعالیت است.

این فصلنامه بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، در سال 1399، حائز رتبه «ب» علمی است و بر اساس آیین نامه ابلاغی کمیسیون نشریات، مورخ اردیبهشت 1398، پس از پذیرش مقاله، نوع مقاله (پژوهشی) در صفحه اول هر مقاله درج می شود (ماده2، بند6 آیین نامه). فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی مقالات پژوهشی نویسندگان در زمینه های فقه و حقوق اسلامی، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل، حقوق تجارت، حقوق و فناوری‌های نوین (رایانه)، حقوق مالکیت، حقوق ثبت اسناد و املاک و حقوق شهری را مورد بررسی قرار می دهد و برای داوری و انتشار مقاله از نویسندگان خود هزینه دریافت می کند.