اهداف و چشم انداز

با آرزوی بهروزی برای محققان و مخاطبان نشریه دیدگاه‌های حقوق قضائی , اهداف و چشم انداز توسعه فصلنامه به  شرح زیر اعلام می گردد. امیدواریم با همکاری و همراهی مخاطبان گرامی برنامه‌های نشریه را اجرا و نشریه از منظر بازدید، استناد و بهره برداری ارتقاء یافته و از قابلیت مطلوبی برخوردار شود.

الف) اهداف

 • انتشار یافته‌های نوین در شاخه‌های مختلف حقوق و مسائل پژوهشی مربوط به وظایف و اختیارات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
 • زمینه سازی بستر مطالعاتی و پژوهشی مناسب به منظور ارتقای سطح علمی حقوقی جامعه هدف
 • ایجاد زمینه‌ همکاری‌ بیشتر میان پژوهشگران‌ کشور و همچنین تعامل بین قضات و صاحبنظران حقوق در رشته‌های مرتبط
 • طرح‌ مسائل‌ علمی‌ جدید ، تولید علم در حوزه ادبیات حقوقی و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌ قضائی
 • توسعه روحیه‌ و انگیزه‌ تحقیق‌ در جامعه حقوق قضائی در انواع مشاغل مرتبط
 • بسترسازی ارتباط‌ بین‌ مراکز آموزشی‌، علمی‌، تحقیقاتی‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل ‌آموخته‌ها , تجربیات‌ و دستاوردهای‌ تازه‌ علمی
 • مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ نوین حقوقی در ارتباط‌ با تنگناهای‌‌ حقوقی و قضائی


ب) چشم انداز

 • تقویت کیفیت مجله، ارتقا رتبه‌بندی و رشد ضریب تاثیر نشریه و تکمیل فرایند نمایهسازی در پایگاههای استنادی
 • هوشمندسازی دریافت , ارسال اطلاعات و ارتباطات بین کاربران، داوران و نشریه (بررسی خودکار و انتقال مکانیزه اطلاعات)
 • تغییر و توسعه و به‌سازی امکانات الکترونیکی برای مقالات
 • اشتراک گذاری اطلاعات علمی بین نشریات معتبر رشته حقوق در قالب نمایه سازی و پیوندهای مفید
 • پوشش ارتباط سامانه , علمی پایگاه و همزمان اطلاع اصلاع رسانی‌ها با شبکه‌های اجتماعی در تمام بخشهای پایگاه (اخبار مفید)