اخبار و اعلانات

تغییر سامانه فصلنامه به سینا وب

قابل توجه داوران و نگارندگان محترم؛ با توجه به تغییر سامانه فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی از یکتاوب به سیناوب، بدینوسیله آدرس لینک سامانه یکتاوب (سامانه سابق) جهت اطلاع داوران محترم فصلنامه و نگارندگانی که مقالات خود را قبل از تاریخ  1402/02/21 به این فصلنامه ارسال نموده اند؛  برای «پیگیری و اطلاع از آخرین وضعیت مقاله» خود به شرح زیر اعلام می گردد: https://jlviews2.ujsas.ac.ir/ با تشکر

مطالعه بیشتر