فرایند پذیرش مقالات

به محض وصول مقاله به صورت الکترونیکی به دفتر فصلنامه، از زمان شروع ارزیابی علمی، تعیین داور, بررسی و تا زمان چاپ و انتشار آن، چهار مرحله به ترتیب زیر طی خواهد شد:
 

الف– مرحله دریافت مقالات
پس از دریافت مقاله از طریق سامانه فصلنامه و انجام مشابهت یابی، بررسی اولیه مقالات توسط سردبیر یا نمایندگان وی در پنج محور زیر انجام می گیرد:

 1. کامل بودن فایل ها و رعایت شیوه نامه نگارش فصلنامه
 2. بررسی ابتکار و نوآوری در مقالات و "جدید بودن موضوع مقاله"
 3.  بررسی و مطابقت محتوای مقالات با موضوع فصلنامه
 4.  رعایت اصول نگارش و جنبه ویرایش مقالات
 5. بررسی تکراری نبودن و اصالت مقاله
   
 • درصورتیکه مقاله از استانداردهای کافی برای ارسال به داوری یا اصلاح اولیه توسط مدیر پایگاه یا نویسنده گان برخوردار نباشد، همان ابتدا رد می شود.
 • در صورتیکه امکان اصلاح مقاله براساس فرمت نشریه وجود داشته باشد، مقاله برای اصلاح اولیه به نویسندگان بازگردانده می‌شود.

 

 

ب– مرحله داوری مقالات

 • اگر مقاله از نظر ساختاری، محتوای شکلی و فنی شرایط مناسب برای ارسال به داوران را داشته باشد، ضمن تعیین حداقل ۲ داور برای ارزیابی نزذ آنها ارسال می‌شود.
 • پس از بررسی نتیجه داوری توسط سر دبیر و طرح نظرات داوران در جلسه گروه دبیران علمی و تصمیم گیری به یکی از سه شکل زیر اقدام می شود:
 1. مقالاتی که بدون اصلاح قابل چاپ هستند.
 2. مقالاتی که پس از اصلاحات مورد نظر داوران, قابل چاپ هستند. (لزوم ارسال نظرات داوران به نگارنده جهت ویرایش و اصلاح مقاله).
 3. مقالاتی که قابل چاپ نیستند. (عدم پذیرش با نظر داوران، توقف و بایگانی مقاله).

بدیهی است مقالات بند اول قابل چاپ؛ بلافاصله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. مقالات بند دوم نیز به منظور اعمال اصلاحات مورد نظر داوران، برایارسال کننده و نویسنده‌ی اصلی مقاله ارسال خواهد شد و مقالات بند سوم، یعنی مقالات غیرقابل چاپ نیز ضمن اطلاع به نویسنده بایگانی خواهند شد

ج– مرحله انجام اصلاحات

 • دریافت نسخه اصلاح شده مقاله از نگارنده ( حداکثر ظرف ۱۵ روز _ همراه با نامه توضیح اصلاحات صورت گرفته و کامنت های ویرایش مقاله) 
 • ارسال مقاله اصلاح شده و سوابق اظهار نظر داوران برای تطبیق توسط داور نهایی (داور تطبیق دهنده از میان داوران قبلی یا تعیین داور جدید) 

در این مرحله نویسندگان، کل یا جزئی از اصلاحات مورد نظر داوران را انجام داده یا دلایل خود مبنی بر عدم نیاز به اصلاح را در ابتدای مقاله ویرایش شده به دفتر فصلنامه  ارسال می نمائید.

د – مرحله  پذیرش نهایی

 • طرح نظرات داور تطبیق دهنده (داور نهایی) در جلسه گروه دبیران و هیئت تصمیم گیری برای پذیرش، اصلاح مجدد و یا عدم پذیرش مقاله.
 • پس از احراز اصلاحات مورد نظر داوران و یا اقامه دلایل کافی مبنی بر عدم نیاز به اصلاح، مقاله به هیئت تحریریه  ارجاع می گردد.
 • تصمیم نهایی انتشار یا عدم انتشار مقاله‌ها با هیئت تحریریه‌ نشریه بوده لذا گواهی پذیرفتن قطعی مقاله (Accept) کتبی مبنی بر پذیرش نهایی و چاپ مقاله در نزدیکترین شماره، برای صاحب اثر پس از تصویب هیئت تحریریه نشریه صادر می‌شود.
 • در صورت پذیرش مقاله، مسئول مکاتبات ملزم به اعمال اصلاحات ویراستار نهایی قبل از چاپ و سایر موارد اعلامی از سوی دفتر نشریه می باشد.

 

................................................................................................................................................................................................................................


قلمرو موضوعی مقاله

 • موضوع کلی نشریه: ادبیات و علوم انسانی
 • دامنه شمول (موضوعات اختصاصی): فقه و حقوق، فلسفه حقوق، حقوق اقتصادی، حقوق تطبیقی، اقتصاد سیاسی، حقوق اسلامی و فلسفه تطبیقی، فقه، اصول و قواعد فقه، جامعه شناسی حقوق، فقه مسائل مستحدثه، رویهای قضائی،فناوری های نوین و به طور کلی علم حقوق در گرایش های مختلف:
 1. گرایش حقوق عمومی: مسائل حقوق اساسی،قوانین حقوق اداری, حقوق بشر،حقوق قراردادها،  کار تامین اجتماعی، دادرسی اداری
 2. گرایش حقوق خصوصی و تجارت: آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام ، مسئولیت مدنی، خانواده، حقوق کودک، شرکت های تجاری، اطفال و صغار، حقوق مالی، حقوق تجارت بین الملل، سرمایه گذاری خارجی و ضمانت نامه های بانکی، حقوق تجارت و اقتصادی، حقوق بیمه، روابط بین الملل، حقوق تجارت الکترونیک، حقوق بین الملل نفت و گاز، حقوق دریائی، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
 3. جزا و جرم شناسی: آئین دادرسی کیفری و اجرای  احکام،حقوق جزای عمومی و جرم شناسی و جزای اختصاصی، حقوق کیفری اقتصادی، علوم جناحی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، بزهکاری اطفال، فقه کیفری و جزا، جزای بین الملل، جرائم زیست محیطی، منابع طبیعی، جامعه شناسی کیفری، حقوق کیفری حمل و نقل، حقوق کیفری اسناد و اعمال تجاری،
 4. حقوق بین الملل:تجارت حقوق بین الملل،( بین الملل عمومی، بین الملل خصوصی)، حقوق سازمان های بین المللی، داوری بین المللی، حل و فصل اختلافات تجاری، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق بنگاه های اقتصادی، مسئولیت بین المللی، حقوق معاهدات بین المللی،
 • حقوق و فناوری‌های نوین: حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، حقوق مالکیت معنوی، حقوق محیط زیست (حفاظت محیط و حفاظت جانوران، انرژی زیست محیطی، فناورری های زیستی)، حقوق ارتباطات، اسناد تجاری و حقوق حمل و نقل، قراردادهای نفتی، بورس حقوق بانکی، داوری تجاری بین الملل، حقوق مالکیت صنعتی و حقوق فناوری (رایانه)، مالکیت ادبی، هنری و ........ ، حقوق و فناوری های نوین زیست پزشکی، اعتبارات اسنادی، حقوق و اخلاق پزشکی، حقوق و اخلاق زیستی، حقوق فناوری اطلاعات، محصولات بیولوژیک، حقوق ورزشی، حقوق کودک، حقوق شهری و روستائی
 • موضوعات تخصصی: مدیریت دادگستری، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت و پلیس قضائی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضائی، منابع انسانی، قوه قضائی حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اراضی و املاک، حقوق سر دفتر اسناد، مدیریت اسناد  و املاک، کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک، اجرای احکام واسناد، حقوق شهری


نکته:محورهای موضوعی پیشنهادی
  در سطح نظری:موضوعات با زمینه علمی- پژوهشی در خصوص علوم قضائی و رویه محور، در تمام رشته و گرایش های حقوق در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت  
 در سطح عملی:موضوعات با زمینه علمی-کاربردی در خصوص علوم قضائی و رویه محور، در تمام رشته و گرایش های حقوق در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت.