تعداد دوره‌ها: 12

تعداد شماره‌ها: 43

تعداد مقالات: 410

تعداد نویسندگان: 668

تعداد مشاهده مقاله: 639,695

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 466,182

نسبت مشاهده بر مقاله: 1560.23

نسبت دریافت فایل بر مقاله: 1137.03

تعداد مقالات ارسال شده: 2,429

تعداد مقالات رد شده:‌ 689

درصد عدم پذیرش: 28

تعداد مقالات پذیرفته شده: 456

درصد پذیرش: 19

زمان پذیرش (روز): 127

تعداد پایگاه های نمایه شده: 6

تعداد داوران: 335

فصلنامه دیدگاه­ های حقوق قضائی نشریه ­ای تخصصی با دسترسی آزاد و داوری بسته (دو سو-ناشناس) و همکار است که در سال 1375 با عنوان «دیدگاه­ های حقوقی» فعالیت خود را آغاز نموده است. فصلنامه از تاریخ 1390/12/24 به استناد مجوز شمارۀ 3/27119 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور با نام «دیدگاه‌های حقوق قضائی» و با اعتبار علمی- پژوهشی انتشاریافته است و در حال حاضر با توجه به آیین‌نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/2/2 با درجۀ «علمی» به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این نشریه توسط دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری و با همکاری انجمن علمی علوم قضائی ایران، منتشر می‌شود. محورهای موضوعی فصلنامه عبارت‌اند از: فقه و حقوق اسلامی، حقوق عمومی، حقوق خصوصی و تجارت، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق بین‌الملل، حقوق و فناوری‌های نوین (رایانه)، حقوق مالکیت فکری، حقوق ثبت‌اسناد و املاک و حقوق شهری.

فصلنامه دیدگاه­ های حقوق قضائی به‌صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می‌شود. هزینۀ داوری و انتشار مقاله مطابق دستورالعمل ارزیابی مقالات و نحوه پرداخت حق الزحمه ها از نویسندگان دریافت می‌شود. لازم است کلیه نویسندگان قبل از ارسال مقاله، بخش «راهنمای نویسندگان» را به دقت مطالعه کرده و مقالۀ خود را کاملاً منطبق با شیوه‌نامۀ این نشریه تنظیم و ارسال نمایند. در صورت عدم رعایت شرایط و ضوابط مندرج در بخش «راهنمای نویسندگان»، مقاله جهت اِعمال شرایط و ضوابط یاد‌شده، تنها یک‌بار به «نویسنده مسئول» برگشت داده می‌شود. همچنین نویسندگان محترم باید «فرم مشخصات نگارندگان»، «فرم اصالت مقاله (تعهد نویسندگان)» و «فرم تعارض منافع» را با دقت تکمیل نمایند و تصویر آن را به همراه فایل اصل مقاله در سامانه فصلنامه بارگذاری نمایند. پس از پذیرش اولیۀ مقالات توسط داوران، مقاله در هیئت تحریریۀ فصلنامه بررسی و در صورت تائید نهایی، در نوبت انتشار قرار می‌گیرد. این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

شماره جاری: دوره 28، شماره 103، آذر 1402 

روش‏های پیشگیری وضعی از جرائم بانکی در نظام بانکی افغانستان

صفحه 77-104

10.22034/jlvi.2024.1998607.0

محمود پوپل؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید حسین حسینی؛ سید مهدی سیدزاده


بازجستی در مشروعیت هزینۀ دادرسی

صفحه 127-150

10.22034/jlvi.2024.1998693.0

عبدالجبار زرگوش نسب؛ حمزه نظرپور؛ نادیا نظرپور صمصامی


ابر واژگان