راهنمای نویسندگان

ضروری است نگارندگان محترم، ضمن مطالعه مطالب مندرج در قسمت راهنمای نگارش مقاله و رعایت کلیه مفاد آن به موارد زیر نیز توجه فرمایند. بدیهی است در صورت عدم  رعایت موارد اعلامی امکان ارزیابی مقاله میسر نخواهد بود.
1- حداقل کلمات در حجم مقاله 7500 کلمه می باشد.
2- رعایت موارد مطروح در قسمت راهنمای تدوین مقاله در زمان ارسال مقاله الزامی است.
3- عدم پاسخگویی نویسنده مقاله (نویسنده ای که مسئولیت ارسال مقاله ، فرم ها و ... را بر عهده دارد) به ایمیل های دفتر فصلنامه در مسیر فرایند ارزیابی مقاله از زمان ارسال تا زمان چاپ مقاله (حتی بعد از تصویب هیئت تحریریه و پذیرش مقاله ) طی 15 روز کاری به منزله انصراف تلقی می گردد.
 

راهنمای نگارش مقاله

هیئت تحریریه ضمن قدردانی از کلیه استادان، پژوهشگران و نویسندگانی که با رعایت نکات زیر، نتیجه تحقیقات علمی خود را در صورت تمایل برای چاپ به این مجله ارسال می‌نمایند؛ راهنمای تدوین و اصول سه‌گانه محتوائی، ساختاری و نگارشی مقالات را به حضور تقدیم می‌کند:

فرم اصالت مقاله و تعهد به اجرای اخلاق انتشار که باید در فایل پیش نیاز (فرعی) بارگذاری گردد. (word)

 
 
 الف. شروط الزامی و قواعد عمومی
۱. مشخصات نویسنده/ نویسندگان به صورت کامل به فارسی و انگلیسی در سامانه و ابتدای فایل مقاله با نام به شکل زیر نوشته شود:
 • نام و نام خانوادگی، رتبه دانشگاهی، گروه علمی، دانشگاه، کشور (آدرس پستی کامل)؛
 • آدرس ایمیل نویسنده/ نویسندگان (ایمیل شخصی و دانشگاهی به ترتیب اولویت)
 • مسئولیت صحت مطالب مقاله، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول است.
۲. جایگاه[۱] نویسندگان مقاله بستگی به هدف از ارائه مقاله و سهم واقعی نویسندگان دارد. لذا در صورت تعدد نویسندگان، حتماً ترتیب افراد و نیز نویسنده مسئول مشخص گردد. در نحوه رتبه بندی نویسندگان:
 • مقاله حاصل طرح پژوهشی باشد، اساتید و اعضا هیئت علمی ایده اولیه را ارائه می‌دهند؛ در این صورت برای نویسنده اول نام استاد و نویسنده بعدی نام دانشجو قرار می‌گیرد.
 • مقاله حاصل پژوهشی گروهی باشد؛ ترتیب نویسندگان مقاله و نویسندۀ مسئول توافقی است که قاعدتا نویسنده اول یا نویسنده مسئول عهده‌دار مکاتبات نیز خواهد بود.
۳. نویسنده مسئول (علاوه بر نویسنده اول) در واقع مسئولیت کامل یک مقاله راجع به عدم سرقت ادبی یک مقاله و سایر موارد مربوط به کیفیت مقاله را بر عهده دارد با این ضابطه مقاله باید حاصل مطالعات، تجربه‌ و پژوهش‌های نویسندگان بوده، متضمن دستاورد علمی جدید و ملموس باشد. مسئولیت صحت مطالب مقاله، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول است.
۴. ارائه نامه همراه (کاور لتر)[۲] شامل: فرم تعهد اصالت مقاله و رعایت اخلاق انتشار و قبض پرداخت ورودی در فایل پیش‌نیاز سامانه صورت می‌گیرد.
۵. نویسنده/ نویسندگان مقاله باید در چند سطر، جنبه‌های نوآورانه و مبتکرانه مقاله خود را در زیر برگه تعهد اصالت اثر و درخواست چاپ توضیح دهند.
۶. مقاله نباید در نشریه دیگری چاپ شده‌ یا هم‌زمان برای نشریه دیگری ارسال شده باشد و نیز صرف ترجمه متون خارجی به عنوان مقاله پذیرفته نمی‌شود.
۷. قلمرو موضوعی نشریه به طور کلی علم حقوق در گرایش‌های مختلف می‌باشد و دامنه شمول (موضوعات اختصاصی) نشریه شامل: فقه و حقوق، فلسفه حقوق، حقوق اقتصادی، حقوق تطبیقی، اقتصاد سیاسی، حقوق اسلامی و فلسفه تطبیقی، فقه، اصول و قواعد فقه، جامعه شناسی حقوق، فقه مسائل مستحدثه، رویه‌ قضائی، فناوری‌های نوین است.
۸.طبق مقررات وزارتی، نویسندگان حق ارسال همزمان یک مقاله به بیش از یک نشریه را ندارند و نشریات موظف هستند تعهدنامه لازم برای اصالت مقاله و عدم ارسال آن به چند نشریه را از نویسنده (نویسندگان) مقاله اخذ نمایند. همین طور نویسندگان نباید بیش از یک مقاله که حاکی از تعدد مقاله و ارزیابی همزمان باشد به دفتر نشریه ارائه دهند.
۹.هر نشریه موظف به تعیین زمان برای انجام فرآیند بررسی و داوری مقاله می‌‌باشد تا پاسخ گوی نویسنده (گان) مقاله باشددر صورت عدم پاسخ گوئی از طرف نشریه در مدت زمان مذکور، نویسنده (گانمی‌توانند مقاله خود را پس از اعلام انصراف، به نشریه دیگری ارسال نماید.
۸. توصیه می‌شود نویسندگان محترم ضمن استفاده از سایر منابع (کتب، مقالات و ...) با ارجاع درون متنی، از دوره ۲۴ ساله مقالات منتشر شده این نشریه (فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی) بازدید و بهره برداری فرمایند.
 
 
ب. راهنمای تدوین مقالات:
این نشریه آمادگی دارد تا مقالات و نوشته‌های ارسالی صاحب‌نظران را در چارچوب‌های زیر دریافت و پس از طی فرآیند ارزیابی منتشر نماید:
۱. راهنمای نگارش مقاله
    مقاله باید دارای بخش‌های زیر باشد:
الف) چکیدۀ فارسی و انگلیسی؛ (۱۵۰ تا ۳۰۰ واژه)
ب) کلیدواژه‌های فارسی و معادل انگلیسی آن‌ها؛ (۴ تا ۷ واژه)
پ) مقدمه، پیکرۀ اصلی مقاله: شامل بندها و بخش‌های مربوطه، نتیجه و پیشنهاد؛
ت) فهرست تمام منابع مورد استفاده.
 • حجم مقاله کمتر از ده هزار واژه باشد.
 • چکیده دربردارندۀ موضوع مقاله، روش تحقیق، پرسش اصلی و مهم‌ترین نتایج آن باشد.
 • روش تحقیق، موضوع تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق، پیشینه، نوآوری و ادبیات موضوع به‌صورت مختصر ولی روشن و در حد امکان در مقدمه مقاله ارائه شود.
 • معادل اسامی، اصطلاحات و علائم اختصاری خارجی به زبان اصلی در پاورقی عیناً درج گردد.
 • عناوین (تیترها) با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود:
 مقدمه
۱. ساختار حقوقی کنوانسیون برن
۱-۱. چیستی معاهده
۱-۱-۱. تعهدات ناشی از معاهده
۲-۱-۱. اقسام نقض در معاهده
۲-۱. اقسام معاهده
۲. اصول حاکم بر معاهده
۱-۲. موضوعات مورد حمایت
۲-۲. مصادیق مورد حمایت
نتیجه‌
 
۲. راهنمای روش ارجاع‌دهی
روش ارجاع به منابع به صورت درون‌متنی و به سبک APA به شرح آتی خواهد بود:
 • ارجاعات بلافاصله بعد از نقل مطلب به صورت (نام صاحب اثر، سال انتشار: شمارۀ صفحه) داخل پرانتز ذکر می‌گردد:
           نمونه: (میرمحمدصادقی، ۱۳۹۶: ۲۵۱)
اگر نویسندگان دو نفر باشند، نام خانوادگی هر دو ذکر می‌شود:
نمونه: (ره‌پیک و قاسم‌زاده، ۱۳۹۱: ۲۲۵-۲۰۴)
 • اما اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسندۀ اول ذکر شده و عبارت «و دیگران» در ادامه ذکر می‌شود:
نمونه: (غلامی و دیگران، ۱۳۸۹: ۲۳)
 • در صورتی که به مجلدات مختلف یک کتاب استناد شود، پس از تاریخ انتشار کتاب، شمارۀ جلد آن درج شود:
نمونه: (حسینی، ۱۳۹۲/۲: ۱۴۲)
در صورتی که به چند عنوان کتاب از یک نویسنده که در یک سال منتشر شده است، استناد شود، پس از تاریخ انتشار کتاب، از حروف ابجد استفاده شود:
نمونه: (حسینی، ۱۳۹۲ [الف]: ۱۴۲)
 • در ارجاع درون متنی در صورت تکرار منبع، به جای استفاده از Ibid، op.cit، همان یا پیشین، منبع عیناً ذکر شود.
 • علائم نگارشی مثل کاما (،) نقطه‌کاما (؛) دونقطه (:) نقطه (.) حتماً بعد از پرانتز گذارده شود.

۳. راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقاله

 
موضوع اندازه نوع فونت
عنوان مقالۀ فارسی ۱۶ توپر IRMitra
اسامی نویسندگان فارسی ۱۳ توپر IRLotus
مشخصات نویسندگان فارسی ۱۳ نازک IRLotus
متن چکیدۀ فارسی ۱۳ نازک IRLotus
تیترهای داخل متن ۱۲ توپر IRMitra
متن فارسی و عربی ۱۳ نازک IRLotus
متن انگلیسی ۱۰ نازک Garamond
پانویس فارسی ۱۱ نازک IRLotus
پانویس انگلیسی ۹ نازک Garamond
عناوین جداول، نمودارها و شکل‌ها ۱۱ توپر IRLotus
منابع فارسی ۱۱ نازک IRLotus
منابع انگلیسی ۱۰ نازک Garamond
عنوان مقالۀ انگلیسی ۱۲ توپر Garamond
چکیدۀ انگلیسی ۱۰ نازک Cambria
 
 

۴- راهنمای تنظیم فهرست منابع
فهرست منابع انتهای مقاله باید به ترتیب فارسی و غیرفارسی دسته‌بندی شده و بدون شماره‌گذاری با رعایت ترتیب حروف الفبایی و بر اساس نام خانوادگی نویسندۀ اول به صورت زیر آورده شود:
۱-۴. کتاب‌: نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، شمارۀ‏ جلد، شمارۀ چاپ (در صورت تجدید چاپ)، نام شهر محل انتشار: نام مؤسسۀ انتشار دهنده.
نمونه: میرمحمدصادقی، حسین (۱۳۹۶)، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، چاپ یازدهم، تهران: نشر میزان.
۲-۴. مقاله‌: نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان نشریه، دوره یا سال نشریه، شمارۀ نشریه.
نمونه: خدابخشی، عبدالله (۱۳۹۸)، «موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ ۸۳، شمارۀ ۱۰۵.
۳-۴. پایان‌نامه یا رساله: نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال انتشار)، عنوان پایان‌نامه، نوع پایان‌نامه یا رساله، نام شهر محل دانشگاه: نام دانشکده و دانشگاه.
نمونه: یوسفی، احمد (۱۳۹۶)، جایگاه اصول حقوق کیفری در نظام حقوقی ایران، پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، تهران: دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 
 • در هر یک از موارد فوق، اگر نویسندگان دو نفر یا بیشتر باشند، از نویسندۀ دوم به بعد ابتدا نام و سپس نام خانوادگی ذکر می‌شود:
نمونه: قاسم‌زاده، سیدمرتضی و حسن ره‌پیک و عبدالله کیایی (۱۳۸۴)، تفسیر قانون مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
 
۴-۴. سند الکترونیک: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله، نام سایت، <آدرس لینک>، (تاریخ مراجعه به سایت).
Sample: Lang, Jon, The Protection of Commercial Trade Secrets, Jon Lang Mediation, available at: (last visited on ۱۰/۱۰/ ۲۰۱۵).
۵-۴. رأی قضایی: شمارۀ رأی، تاریخ صدور رأی، مرجع صادرکننده.
نمونه: دادنامۀ شمارۀ ۹۸۰۹۹۷۰۵۷۷۳۲۹۸۰۲۱۱، مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۸، صادره از شعبۀ ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
 
۵. راهنمای ارسال مقالات
 • مقالات ارسالی می‌بایست در قالب برنامۀ Word با فرمت DOC یا DOCX باشد و از طریق ثبت‌نام در سایت مطابق راهنمای مندرج در آن ارسال شوند. همچنین لازم است که فرم تعارض منافع نویسندگان و موافقت با کپی رایت را در یک صفحۀ  چاپ و به امضای تمام نویسندگان رسیده و تصویر یا اسکن آن در سایت بارگزاری شود.
 • میزان تحصیلات، رتبه و پایۀ علمی، محل کار دانشگاهی، شمارۀ تلفن همراه، پست الکترونیک و نویسندۀ مسئول(Corresponding Author)  (فارسی و انگلیسی) را در فایل مجزا در سامانه ارسال نموده و مطابق با آن اطلاعات سامانه تکمیل گردد.
نمونه: دکتر نجادعلی الماسی (استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران).
Sample: Dr. NajadAli Almasi (Professor of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran).
 • ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌‌ها همراه مقاله ارسال گردد.
 • کلیۀ حقوق مادی برای مجله محفوظ است و آن دسته از نویسندگان که درصدد انتشار مقالۀ منتشرۀ خود در این نشریه، در مجموعۀ مقالات یا بخشی از یک کتاب هستند، لازم است با ارائۀ درخواست کتبی، موافقت نشریه را اخذ نمایند.
ج. قابل توجه نویسندگان و مخاطبان محترم:
۱- مطالب مندرج در مقالات، دیدگاه نویسندگان بوده و لزوماً بیانگر دیدگاه دانشگاه نیست.
۲- استفاده از مطالب مقالات منتشر شده در فصلنامه، با ذکر منبع مجاز است.
۳- فصلنامه دیدگاه ­های حقوق قضائی در تصحیح، تلخیص و ویرایش مقاله­ های آماده چاپ آزاد است.
۴- تصمیم نهائی انتشار یا عدم انتشار مقاله در اختیار هیئت تحریریه می­ باشد. بنابراین گواهی پذیرش قطعی مقاله پس از تصویب این هیئت صادر می ­شود.
۵- بررسی اولیه مقاله ظرف مدت ۱۵ روز کاری انجام و نتیجه آن از طریق سامانه به نگارنده اعلام می­ شود. درصورت منفی بودن نظر سردبیر، مقاله وارد مرحله داوری نخواهد شد؛ لیکن در   صورت پذیرش، مقاله با نظر نمایندگان هیئت تحریریه هم­زمان برای دو داور ارسال می ­گردد.
۶- پس از اعلام نتایج داوری در صورتی که مقاله نیاز به اصلاحات توسط نگارنده داشته باشد، مراتب به ایشان اعلام تا حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به انجام اصلاحات و ارسال آن اقدام نماید.
۷- در صورت وجود اختلاف نظر قابل توجه در آراء داوران، مقاله با نظر سردبیر یا نمایندگان هیئت تحریریه برای اظهار نظر به داور نهائی ارسال خواهد شد.
۸- در صورتی که با ادله مستند اثبات شود که مقاله غیر اصیل و کپی برداری است امکان انتشار مقالات نگارنده تا ۴ شماره در نشریه وجود نخواهد داشت.
۹- چنانچه ظرف سه ماه فصلنامه پاسخ قطعی مبنی بر رد یا تأیید مقاله توسط سردبیر یا نمایندگان هیئت تحریریه، به نگارندگان اعلام ننماید وی می­تواند با اعلام انصراف از ادامه فرایند داوری، مقاله را جهت پذیرش به نشریه دیگری ارسال نماید. در این صورت هزینه­ های دریافتی مسترد خواهد شد.
۱۰- نویسندگان امکان ارسال هم­ زمان یک مقاله به بیش از یک نشریه را ندارند. چنانچه خلاف این امر احراز شود فرایند ارزیابی متوقف و مبالغ واریزی مسترد نخواهد شد.
۱۱- پس از اعلام نتایج داوری در صورتی که مقالات نیاز به اصلاحات توسط نگارنده داشته باشد مراتب به دستور سردبیر به نگارنده اعلام می شود تا ظرف حداکثر ۱۵ روز نسبت به انجام اصلاحات و ارسال آن اقدام نماید در غیر اینصورت مقاله بلاتکلیف و به منزله انصراف تلقی خواهد شد.؛ رسیدگی مجدد نسخه ویرایش شده این گونه مقالات منوط به تقاضا نویسندگان و بارگذاری مجدد مقاله با شماره جدید خواهد بود.
                      
د.نحوه ارسال مقاله و فرایندها
   ۱. نویسندگان محترم، با رعایت نکات یادشده در صورت تمایل مقالات خود را از طریق سامانه فصلنامه (http://jlviews.ujsas.ac.ir) ارسال فرمایند.
   ۲. مقاله در چهارچوب منافع ملی، مفید برای حقوق داخلی، همسو با سیاست‌های قوه قضائیه و در حدود قوانین و مقرات موضوعه نگارش شود.
  ۳. به محض وصول مقاله، از زمان بررسی علمی اولیه مقاله، تعیین داور، ارزیابی داوران و تا زمان چاپ و انتشار، مراحل زیر طی خواهد شد:
 • دریافت و بررسی اولیه مقاله (بررسی شکلی، ساختاری و محتوایی مقاله)؛
 • مرحله داوری با تعیین حداقل ۲ داور، پاسخ داوران به شکل (پذیرش مقاله، اصلاحات پیشنهادی، اصلاحات اساسی و بازنگری مقاله، رد و عدم پذیرش مقاله).
 • مرحله انجام اصلاحات: اعمال نظر داوران، ارسال مقاله اصلاح شده نزد سر داور، (سرداور تطبیق دهنده از میان داوران قبلی و یا با تعیین داور جدید خواهد بود).
 • مرحله پذیرش نهایی: در صورت پذیرش مقاله- مسئول مکاتبات ملزم به اعمال اصلاحات و ویراستار نهایی قبل از چاپ آن می باشد.
   ۴. تصمیم نهایی انتشار یا عدم انتشار مقاله‌ها با هیئت تحریریه‌ نشریه بوده لذا گواهی پذیرفتن قطعی مقاله پس از تصویب هیئت دبیران نشریه صادر می‌شود.
 
 
۵. طبق ماده ۳ آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۳ میزان هزینه پردازش مقاله و شیوه پرداخت در فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی تا پایان سال ۱۴۰۰ بشرح زیر است و در صورت نیاز در سالهای بعد توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییرات لازم اعلام خواهد شد.
۵-۱- هزینه پردازش مقاله: هزینه پردازش قابل دریافت از نویسندگان به ازای هر مقاله کامل ۴۰۰ هزار تومان است.
۵-۲- شیوه پرداخت: هنگام دریافت هزینه پردازش مقاله، ۵۰درصد از هزینه پس از انجام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی و اخذ موافقت نامه حق چاپ از نویسنده و ۵۰ درصد باقیمانده پس از آماده سازی مقاله برای انتشار (قبل از انتشار رسمی مقاله) اخذ می شود.
۵-۳- پرداخت مبالغ فوق باید از طریق درگاه الکترونیک بانکی مندرج در انتهای فرم ارسال مقاله یا از طریق صفحه شخصی کاربر به نام دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری انجام و تصویر فیش پرداختی از طریق درگاه بانکی لینک در صفحه پایگاه به همراه فرم اصالت مقاله و تعهد رعایت اصول اخلاقی انتشار در فایل پیش­نیاز ارائه شود.
۵-۴- چنانچه مبالغ مربوط به مرحله داوری یا پذیرش نهایی پرداخت نگردد حسب مورد فرایند مربوط به آن مرحله متوقف خواهد شد.
۵-۵-- چنانچه نویسنده مقاله دارای مرتبه علمی استاد تمام باشد اعم از اینکه منفرداً یا با مشارکت همکاران (صرفاً دانشیار یا استادیار) مقاله ارائه نماید از پرداخت هزینه­ های فوق معاف بوده ولی ارائه مدرک استادی در فایل پیش­نیاز ضرورت دارد.
6- در صورتی که نویسنده یا نویسندگان مقاله در ارتباط با مقاله ارسالی خود از ارگان ها، نهادها یا موسسات علمی پژوهشی کشور موفق به کسب حمایت مادی شده اند، باید این موضوع را در مقاله خود مورد اشاره قرار دهند.

 
 
لطفا از واریز وجه به حسابی غیر از شماره حساب اعلامی که متعاقبا معرفی می گردد خودداری فرمایید.
(تصویر پرداخت نیز تنها در فایل پیش نیاز در کنار فرم تعهد اثر ارائه گردد)
...........................................................................................................................................................................................................................................................

[۱]. Position
[۲]. Cover Letter
[۳]. بخش‌های مختلف مقدمه شامل:
 • پاراگراف اول: بیان کلی حوزه و حیطه علمی مساله؛
 • پاراگراف دوم و سوم: انتقال آرام از کلیات به جزییات و بیان مشخص (دقیق) با مرور پژوهش‌های پیشین و ذکر اهمیت و ضرورت پژوهش؛
 • پاراگراف چهارم: مهم‌ترین پاراگراف و قلب مقدمه که شامل خلاصه نکات مهم از فعالیت انجام شده در مقاله می‌باشد. معمولا این پاراگراف با عبارت “In this paper, …” آغاز می‌شودغ
 • پاراگراف پنجم: ارتباط، تفاوت‌ها و برتری‌های فعالیت با دیگر کارهای مشابه انجام شده؛
 • پاراگراف ششم: بیان بخش بندی ادامه مقاله با ذکر کلیات هر بخش.
[۴]. برای یافتن نحوه ارجاع‌دهی درست، مطابق با آیین نگارش مجله، می‌توان از قسمت «راهنمایی نویسندگان» ( http://jlviews.ujsas.ac.ir) از سایت مجله کمک گرفت. راه ساده‌تر این است که از شماره‌های اخیر چاپ شده توسط مجله، مقاله‌ای دانلود شده و سپس از آیین نگارش ارجاع‌دهی در آن مقالات استفاده نمود.