دوره و شماره: دوره 17، شماره 60، بهمن 1391 
طلب ممتاز

صفحه 37-68

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری


بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه

صفحه 97-126

حسین صفایی؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی