کلیدواژه‌ها = وثیقه
تحلیل نهاد فروش خودیاری در نظام حقوقی ایران

دوره 28، شماره 103، آذر 1402، صفحه 105-126

10.22034/jlvi.2024.1998551.0

سجاد امیر بنده‌ء؛ حسن ره پیک


طلب ممتاز

دوره 17، شماره 60، بهمن 1391، صفحه 37-68

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری


رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس

دوره 17، شماره 57، اردیبهشت 1391، صفحه 205-232

کمال نیک فرجام