کلیدواژه‌ها = حق بر حریم خصوصی
جلوه‎های مصلحت عمومی در آیین دادرسی کیفری و چالش آن با حقوق فردی

دوره 25، شماره 89، خرداد 1399، صفحه 101-120

مهدی شیدائیان؛ سید جعفر اسحاقی


حمایت حقوقی از حق بر صدا

دوره 23، شماره 83، مهر 1397، صفحه 223-245

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ پگاه سرمدی