کاربرد هوش مصنوعی در رسیدگی‏های قضائی، چالش شفافیت و راهکارهای آن

نوع مقاله : ‍‍‍‍‍‍‍پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

امروزه هوش مصنوعی در اکثر جنبه‏های زندگی بشر اثرگذار است. علت این امر را می‏توان سرعت و دقت چشم‏گیر هوش مصنوعی در پردازش حجم بالایی از داده‏ها در زمانی کوتاه و بالتبع افزایش سرعت و دقت در انجام امور مختلف انسان دانست. یکی از این جنبه‏ها، استفاده از هوش مصنوعی به‌عنوان مشاور در رسیدگی‏های قضائی است. سرعت و دقت هوش مصنوعی، ضمن حذف اطالۀ دادرسی، آسیب‏های ناشی از خطای انسانی در فرایند دادرسی را به حداقل می‏رساند. اما در کنار این مزایا، طبع خاص هوش مصنوعی و حجم بالای داده‏ها، باعث شده است تا هوش مصنوعی از شفافیت کافی در عملکرد خود برخوردار نباشد. بنابراین ورود هوش‏ مصنوعی به عرصۀ قضاوت، علی‏رغم مزایای بسیار مطلوب، می‏تواند به خدشه‏دار شدن شفافیت در دادرسی‏ها منجر شود و این چالش اساسی را ایجاد کند که چگونه می‏توان ضمن بهره‏مندی از مزایای هوش مصنوعی در رسیدگی‏های قضائی، آثار سوء ناشی از فقدان شفافیت را به حداقل رساند؟ مقالۀ حاضر با درنظر داشتن جمیع جهات، «نظارت» در مراحل مختلف طراحی، آموزش و استفاده از هوش مصنوعی را بهترین راه‏حل در این راستا می‏داند؛ نظارتی که می‏تواند از ابعاد مختلف، در مراحل گوناگون و توسط نهادهای ذی‌صلاح انجام شود.

کلیدواژه‌ها


 •  فارسی

  • امامی، سیدحسن (1390)، حقوق مدنی، جلد اول، تهران: اسلامیه.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1396)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج‏ دانش.
  • خالقی، علی (1395)، نکته‏ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‏های حقوقی نشر دانش.
  • شمس، عبداله (1391)، آیین‏دادرسی ‏مدنی، جلد اول، تهران: دراک.
  • شمس، عبداله (1391)، آیین‏دادرسی‏ مدنی، جلد دوم، تهران: دراک.
  • شمس، عبداله (1391)، آیین‏دادرسی ‏مدنی، جلد سوم، تهران: دراک.
  • مؤذن‏زادگان، حسنعلی و حامد رهدارپور (1397)، «اصل شفافیت قانون و جایگاه آن در رویۀ قضائی دیوان اروپایی حقوق ‏بشر و حقوق کیفری ایران»، دیدگاه‏های حقوق قضائی، شمارۀ 81.