مسئولیت کیفری بین المللی برای کشتار مسلمانان در میانمار

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

کشور میانمار واقع در جنوب شرقی آسیا از سال 1948 درگیر مخاصمات قومی و مذهبی بوده است و اقلیت مسلمان این کشور همواره از سوی اکثریت بودایی ها مورد تبعیض و ظلم واقع شده اند. رویدادها و خشونت های سال 2012 در ایالت راخین منجر به قتل عام، تجاوز و جابه جایی صدها مسلمان در این کشور شد. در سپتامبر سال 2017 نیز بوداییان دست کم نزدیک به هزار تن از مسلمانان از جمله زنان و کودکان را به قتل رساندند که موجب واکنش های شدید بین المللی شد. این وقایع از جمله جنایات بین المللی است که تاکنون در هیچ دادگاهی مورد رسیدگی قرار نگرفته و از لحاظ حقوقی مسکوت مانده اند. با توجه به حقایق ثبت شده و طبق قوانین بین المللی، به نظر می رسد نابودی عمدی مسلمانان توسط بودایی ها در کشور میانمار می تواند مصداقی از جرم نسل زدایی یا جنایت علیه بشریت باشد و اگر چنین باشد دادگاه صالح به این جنایت و مسئولیت دولت میانمار در این خصوص مطرح می گردد. این مقاله در صدد بررسی وقایع میانمار از منظر حقوق کیفری بین المللی است. بر این اساس، بررسی ابعاد قانونی و توصیف حقوقی این وقایع نشانگر آن است که جرایم متعدد بین الملی در میانمار رخ داده است و جامعه جهانی برای جلوگیری از بی کیفرمانی این جنایات، باید دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به آنها تشکیل دهد.
 

کلیدواژه‌ها


A) Books
14-Crawford, James. The International Law Commission’s Articles on State Responsibility (2002) Introduction, Text and Commentaries (Cambridge: Cambridge University Press)

15-GCR2P (The Global Centre for the Responsibility to Protect), (2014) Anti-Muslim Violence in Burma/Myanmar and the Responsibility to Protect, Graduate Center, CUNY, New York City.

16-Goldstone and others (2009), Crimes in Burma, International Human Rights Clinic at Harvard Law School (IHRC).

17-Greem, Penny; MacManus, Thomas; Venning, Alicia de la Cour (2015), Countdown to Annihilation: Genocide in Myanmar, International State Crime Initiative, Queen Mary University of London, United Kingdom.


18-Habibollahi, Aydin; McLean, Hollie; Diker, Yalcin (2013), Crimes Against Humanity: The Case of the Rohingya People in Burma, The Norman Paterson School of International Affairs (NPSIA), All-Party Parliamentary Group for the Prevention of Genocide and Other crimes Against Humanity.

19-International Crisis Group (2013), the Dark Side of Transition: Violence against Muslims in Myanmar, Asia Report N°251, Brussels, Belgium,

20-Irish Centre for Human Rights (2010), Crimes against Humanity in Western Burma:The Situation of the Rohingyas, National University of Ireland, Galway

21-Lindblom, Alina and others (2015), Persecution of the Rohingya Muslims: is genocide occurring in Myanmar’s Rakhine state? A legal analysis, Allard k. Lowenstein international human rights clinic, Yale law school for fortify rights.

22-Munlaws, Faculty of Law, University of Ljubljana (2016), Security Council: The Situation of Rohingya in Myanmar, Munlaws, NATO’s Public Diplomacy Division.
23-Schabas, William A (2009), Genocide in International Law, The crime of crimes, Second Edition, Cambridge University Press.

24-United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), (2015) “They Want Us All To Go Away”: Early Warning Signs Of Genocide In Burma, Simon-Skjodt Center For The Prevention Of Genocide, Washington, DC.

B) Articles

25-Goldsmith, Katherine (2010), the Issue of Intent in the Genocide Convention and Its Effect on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: Toward a Knowledge-Based Approach, International Association of Genocide Scholars, Volume 5, Genocide Studies and Prevention: An International Journal, Issue 3, article 3.

26-Murray, Alexander R. J. (2011), Does International Criminal Law Still Require a ‘Crime of Crimes’? A Comparative Review of Genocide and Crimes against Humanity, Goettingen Journal of International Law 3, 2, 589-615.
27-Schabas, William A (2013), Expert warns of Rohingya genocide, available at: https://www.aljazeera.com/pressoffice/2013/03/20133210535530465.html
28-Schabas, William A (2017), Is Genocide Occurring Against the Rohingya in Myanmar?, available at: http://www.newsweek.com/genocide-occurring-against-rohingya-myanmar-experts-weigh-659841