بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا

نویسندگان

1 دانشکده‌ی روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

2 دانشگاه پیام نور تهران مرکز

چکیده

  با وجود تأسیس دیوان کیفری بین‏المللی و لازم‏الأجرا شدن اساسنامه‏ی آن، هنوز برخی از حوزه‏های عملیاتی این دیوان در هاله‏ای از ابهام قرار دارد؛ یکی از مسائل عمده در مورد صلاحیت موضوعی دیوان مزبور بر جنایت تجاوز ارضی است که به دلایل مختلفی صلاحیت بالفعل دیوان بر این جنایت هنوز به نحو کاملی میسر نشده است؛ در عین حال، در کنفرانس رم توافق شد که تعریف، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت در کنفرانس بازنگری مشخص شود. در کنفرانس بازنگری کامپالا (2010) نیز اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‏المللی بر این جنایت، اعمال صلاحیت واقعی دیوان، به تصمیم دولت‏های عضو بعد از اول ژانویه‏ی 2017 موکول گردیده است. مشکل عمده در زمینه‏ی اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت علاوه بر تعریف و عناصر متشکله‏ی آن، چگونگی تنظیم رابطه و عملکرد دیوان کیفری بین‏المللی و شورای امنیت در مورد احراز وقوع عمل تجاوزکارانه‏ی ارتکابی و دیگر اختیاراتی است که مطابق با اساسنامه‏ی دیوان به شورای امنیت واگذار شده است.

کلیدواژه‌ها


blaker, Niels, The Crime of Aggression and the United Nations Security Council, 20 Leiden Journal of International Law, 2007.
- Schuster, Matthias, The Rome Statute, Crime of Aggression, : A Gordian Knot in Search of a Sword, 14 Criminal Law Forum ,
Issue 1, 2003. - Glennon, Michael J., The Blank-Prose Crime of Aggression, The
Yale Journal of International Law, Vol. 35, No.4, 2010. - Craw F, Michael, and Jami Miscik, Rise of the Mezzanine
Ruler: The New Frontier for International Law, Foreign Affairs, Vol.89, Issue 6. 2010,(November/December). - Anderson, Michaele, Reconceptualizing Aggression, Duke Law Journal, Vol. 60, Issue 11, 2010. - Kreb,Claus and Leonie von Holtzendorf, The Kampala Compromise on the Crime of Aggression, Journal of International Criminal Justice, Vol.28, No.3, 2010.
- Stahn, Carsten, The End, Biginning of the End or the Biginning? Introducing Debates and Voice on the Definition, Leiden Journal International Law,Vol.23, Issue 4. 2010.
- Clark, Rogers, Negotiating Provisions Defining the Crime of Aggression, Its
- Element, and Conditions for ICC Exercise of Jurisdiction over it, European Journal of International Law, Vol.20, Issue 4. 2009.
- Crooker, John R, Contemporary Practice of the United States Relating to International Criminal Law: U.S Delegation Active in ICC Negotiation to Define Crime of Aggression, American Journal of International Law,Vol. 104, Issue 4. 2010.
- Resolution 1422, Adopted by SC at its 4572th meeting, on 12 July
2002, Index: S/RES/1422,2002.
- Williams, S., Sherif, L, The Arrest Warrant of President Albashir: Immunities of Incumbent Heads of State and the International Criminal Court, Journal of Conflict and Security Law, Vol 14, Issue 1, 2009.
- Scheffer , David, The International Criminal Court and Crime of Aggression: A pragmatic Approach to Jurisdictions and Definitional Requirements for the Crime of Aggression in the Rome Statute, 41 Case Western Reserve Journal of International
Law, Vol.3, No.2, 2009.
- Boge, Yessin, A. M, The Council and the Court: Shared Objectives or Opposing Views on the Crime of Aggression, School of University College Dublin, 2007.
- Arsanjani, Mahnoush, The Rome Statute of the International Criminal Court, American Jounrnal of International Law,Vol.93,
Issue l, 1999.
- Jiang, Jeny Miao, The International Criminal Court: What in World is to Say ? University of California, Berkeley- School of Law. 2004.
- Bakou, O. and Crayer, R. The International Criminal Court and Universal Jurisdiction: A Close Encounter, International and Comparative and Law Quarterly, Vol. 56, No.2, 2007.
- Scharf, Michael. P, Universal Jurisdiction and the Crime of Aggression, Harvard International Law Journal, Vol. 53,
No.2،2012.
- Cassese, Antonio, Reflection on International Criminal Justice, Journal of International Criminal Justice, No.9, 2011.
B)Reports: - Coalition for International Criminal Court, available at
http://www. iccnow. org visited in 8 July 2010.
- Non – Paper by the Chair Further Elements for a Solution on the Crime of Aggression, RC/WGCA/2, Kampala 31 May- 11June
2010.
- ICTY, Celebici, Judgment, para. 378.
- Resolution 1422, Adopted by SC at its 4572th Meeting, on 12July
2002, Index: S/RES/1422(2002).