بررسی تحلیلی - تطبیقی بیمه اتکایی در فقه، حقوق ایران و اتحادیه اروپایی

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

  امروزه تقسیم خطرات به وسیله شرکت‏های بیمه دارای اهمیت بسیار بالایی است. بیمه اتکایی انتقال قسمتی از ریسک است که یک بیمه‏گر مستقیم در نظر می‏گیرد. بیمه اتکایی در یک تقسیم‏بندی به دو شاخه‏ی اصلی تبیین این نوع از بیمه از لحاظ فنی و از لحاظ فرم و شکل، طبقه‏بندی می‏شود. با وجود پیشرفت‏ رو به گسترش بیمه اتکایی در کشور‏ها‏ی غربی، اشکالاتی از ابتدا بر قرارداد بیمه و بیمه اتکایی به سبب خصوصیات خاص آن، وارد بوده است که به طرق مختلف پاسخ داده شده است. اتحادیه اروپایی پس از تغییرات فراوان قانون‏گذاری، آخرین دستورالعمل را در سال 2005 به تصویب رسانده و کشورهای عضو موظف به وارد کردن این قاعده تا سال 2007 در مقررات خود بوده‏اند. با وجود نظریات موافق فقهی که در خصوص عقد اعاده التأمین در دهه‏ها‏ی اخیر عنوان گردیده است، در ایران نیز با تصویب قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه‏گری سال 1350 رویکرد جدیدی در جهت گسترش این نوع از بیمه به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


‫‪ ‬‬ ‬ 1-ASHK Education Committee (Actuarial Association of Hong Kong), (2006)
“Reinsurance”. 2- D. Mayer and C. Smith, “On the Corporate Demand for Insurance:
Evidence from the Reinsurance Market “, journal of business, vole: 63,
7990.
3-Editorial group, (2004) “Reinsurance, Insuring the insurer”, The Chartered Accountant.
4 -Evan, A.M,( 2007) "The EU reinsurance directive”, The Genova paper
5- Insurance Information Institute (2010) “Reinsurance: fundamental and new challenges”.
6- John Prescott & Debrah Lambert, “Reinsurance Review”, (2005)
http;//www.captive.com/newsstand/jlcovt.html,April 25.
7- Maurice Picard, (1992)”De la Reassurance “, Paris.
8‐ Peter R. Kensicki, Gary S. Patrick, R. Michael Cass "Reinsurance
Practices" Insurance INST of Amer, Ed 2d, chapter: 7.
9- Risk Management Winterthur Insurance Credit Suisse Group (2000) “Measuring Counter Party Credit Risk from Reinsurance”, financial risk control.
10-Webb , B.L., Launie ,J.J, Willis Park Rokes ,J.D and N.A Baglini ,( 1984)
“Insurance Company Operation” , vole.1 , Malvern , Pennsylvania :The American Institute for Property and Liability Under writers , 3rd ed.