کلیدواژه‌ها = مکان عمومی
حق تصویر در مکان عمومی

دوره 26، شماره 93، خرداد 1400، صفحه 211-236

فاطمه ابطحی؛ ابوطالب کوشا؛ مهدی منتظرقائم؛ عباس میرشکاری