کلیدواژه‌ها = حساب ودیعه. اتاق پایاپای
ماهیت حقوقی حساب ودیعه در معاملات مشتقه مالی

دوره 21، شماره 75، اسفند 1395، صفحه 33-54

جواد حسین زاده؛ دانا معبدی؛ محمد حسین خانی