نویسنده = جواد حسین زاده
ماهیت حقوقی حساب ودیعه در معاملات مشتقه مالی

دوره 21، شماره 75، اسفند 1395، صفحه 33-54

جواد حسین زاده؛ دانا معبدی؛ محمد حسین خانی


ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان

دوره 20، شماره 71، آذر 1394، صفحه 125-148

جلیل قنواتی؛ نیما سکوتی؛ جواد حسین زاده