پیشگیری از تروریسم از طریق مبارزه با تأمین منابع مالی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

تروریسم عملی مجرمانه است که ناقض حقوق بشر بوده، همواره متضمن تعدی به حقوق انسان‌ها است. با توجه به میزان بالای وقوع این دسته از اقدامات در سطح جهان و نقض گسترده موازین حقوق بشر، مقابله با تروریسم اهمیت فراوانی دارد. وجود منابع مالی از ارکان اساسی وقوع تروریسم است و اهمیت فراوان منابع مالی در ایجاد و بقای سازمان‌های تروریستی، موجبات استفاده از تدابیر پیشگیرانه در رابطه با ابزارهای مالی مورد توجه تروریست­ها را فراهم می‌کند. تأمین مالی از مقدماتی است که برای تحقق تروریسم ضروری می­نماید و بدون وجود بودجه­های لازم گروه­های تروریستی توان اجرایی کردن اهداف نامشروع خود را ندارند. اهمیت این مؤلفه به اندازه­ای است که گروه‌های تروریستی فعالیت­های متعددی را در راستای تأمین بودجه­ انجام می­دهند. با توجه به اساسی بودن نقش منابع مالی در وقوع تروریسم، این منابع نقش تعیین‌کننده­ای در مبارزه با تروریسم ایفا می­کنند و می­توان با تنظیم تدابیر پیشگیرانه بر این رکن مهم، از طریق ایجاد مانع در مسیر تأمین مالی تروریست‌ها، امر مهم پیشگیری و کاهش تروریسم را به طور موفقیت­آمیزی انجام داد. لذا اقدامات پیشگیرانه در قالب تدابیر بانکی و غیربانکی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به مقابله با تروریسم می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها


 Wellman, Carl (2013), Terrorism and counterterrorism: a moral assessment, Springer Science & Business Media.
 Atwan, Abdul Bari (2008), “The Secret History of al Qaeda”, rev. ed, University of California Press.
 Bantekas, Ilias (2003), “The international law of terrorist financing”, American Journal of International Law 97, No. 2 , pp. 315-333.
 Comras, Victor (2005), “Al Qaeda finances and funding to affiliated groups”, Strategic Insights 4, no. 1.
 Koker, Tolga, and Carlos L. Yordán (2008), “Microfinancing Terrorism: A Study in Al Qaeda Financing Strategy’’, in: State of Corruption, State of Chaos: The Terror of Political Malfeasance, Lexington Books ,pp. 82-167.
 Krieger, Tim and Meierrieks, Daniel (2011), “Terrorist financing and money laundering’’, University Of Paderborn ,Germany, pp. 1-26.