رای اعلامی پیشگیرانه و حمایت از ناقضان بالقوه حق اختراع

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اصولاً یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی اشخاصی که قصد ورود در بازار اختراعات رادارند، نگرانی ناشی از نقض حق اختراع دیگران می‌باشد که معمولاً چنین امری در نظام‌های حقوقی به ضمانت اجراهای شدیدی منتهی خواهد شد. در این وضعیت، اشخاص مذکور نیازمند راهکاری هستند تا بتوانند پیش از اقدام به سرمایه‌گذاری از دادگاه بخواهند که اعلام نماید آیا رفتار آنان ناقض حق اختراع خوانده می‌باشد یا خیر .در حقوق آمریکا این مهم از طریق رأی اعلامی پیشگیرانه میسر شده است. در حقوق ایران گرچه ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری هر ذی‌نفعی را مجاز به طرح دعوی ابطال گواهینامه اختراع دانسته است ولی تفسیر مضیق دادگاه‌ها از مفهوم ذی‌نفعی، پذیرش چنین دعوای را با تردید جدی مواجه نموده است. رأی اعلامی پیشگیرانه با فراهم نمودن امکان تفسیر ادعاهای مبهم گواهینامه اختراع و نیز بررسی اعتبار آن، از طریق رفع هرگونه تردیدی در خصوص نقض حق اختراع و نیز حذف گواهینامه‌های اختراع نامناسب، کمک شایانی به بهبود روند تحقیق و توسعه نوآوری و تقویت دانش عمومی خواهد نمود.
 

کلیدواژه‌ها


Altvater v. Freeman, 319 US 359 - Supreme Court 1943.
American Well Works Co. v. Layne & Bowler Co., 241 US 257 - Supreme Court 1916.
Bray, Samuel L., Preventive Adjudication, University of Chicago Law Review, Vol. 77, No. 3, Summer 2010.
Cardinal Chemical Co. v. Morton Int'l, Inc., 508 US 83 - Supreme Court 1993.
Chin, Andrew, On Abstraction And Equivalence Insoftwarw Patent doctrine : A Response To Bessen,Meurer and Klemns,Vol 16,Spring 2009, No 2.
Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 US 722 - Supreme Court 2002.
Fromer, Jeanne C., Patent Disclosure, Iowa Law Review, Vol. 94, 2009.
Groves, Peter J, Sourcebook on Intellectual Property Law, Cavendish Publishing Limited, 1997, London& Sydney.
Ho, Cynthia M., Do Patents Promote the Progress of Justice?: Reflections on Varied Visions of Justice. Loyola University Chicago Law Journal, Vol. 36: 469, 2005.
Lear, Inc. v. Adkins, 395 US 653 - Supreme Court 1969.
Leslie, Christopher R., The Anticompetitive Effects of Unenforced Invalid Patents. Minnesota Law Review, Vol. 91, 2006.
Parchomovsky, Gideon & R. Wagner, Polk, Patent Portfolios, University of PennsylvaniaLaw Review.Vol 154, No.1, 2005 .
Pope Mfg. Co. v. Gormully, 144 US 224 - Supreme Court 1892.
Merges, Robert, Intellectual Property Rights and Bargaining Breakdown: The Case of Blocking Patents, 62 TENN. L. REV. 75, 1994.
Ritchie de Larena, Lorelei, Re-Evaluating Declaratory Judgment Jurisdiction in Intellectual Property Disputes. Indiana Law Journal, Vol. 83, 2007.
Skelly Oil Co. v. Phillips Petroleum Co., 339 US 667 - Supreme Court 1950.
Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Industries, 810 F. 2d 1113 - Court of Appeals, Federal Circuit 1987.