کلیدواژه‌ها = دامنۀ شمول استخوان
دامنۀ شمول استخوان و صدمات آن، مقدمۀ اجرای اصل تناسب مجازات دیه با مسئولیت

دوره 28، شماره 101، اردیبهشت 1402، صفحه 91-124

10.22034/jlvi.2023.1998553.0

محمد حسین شاکر اشتیجه؛ اردوان ارژنگ؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ حمید صدیقی آخا