تصویب موافقت نامه های همکاریهای قضایی بین المللی؛ مشکلات و راه حل ها

نویسنده

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

  از سال 1378 تاکنون 45 موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این موافقت نامه ها نوعاً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتاً نیز همگی آنها در آن مجمع به تصویب رسیده اند.

  چنین چرخه ای، هر چند قانونی تلقی می شود، امّا تکرار آن قابل دفاع نیست. زیرا امر استثنایی را به قاعده تبدیل می کند. افزون بر این، تاکنون دلایل شورای نگهبان در ردّ این موافقت نامه ها مورد نقد و ارزیابی قرار نگرفته است.

  مقاله حاضر در پی آن است که راهکارهای نقضی و حلی ارائه نماید تا شورای نگهبان بتواند به استناد آن ها موافقت نامه ها را تأئید کند.

کلیدواژه‌ها