حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در انتصاب مدیران مؤسسات عمومی غیر‌دولتی (مطالعه موردی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی)

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

 

سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی است. این سازمان در حال حاضر حدود 37 میلیون کارگر شاغل و بازنشسته و خانواده­های آنان را تحت پوشش قرار داده است. همواره بین اهداف اصلی تأمین اجتماعی و اهداف کلان نظام اقتصادی کشور هم‌سویی وجود دارد و همه‌ی عواملی که فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را تحت تأثیر قرار می­دهند، به نحوی بر منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی نیز اثرگذارند.

مباحث مربوط به تأمین اجتماعی از جمله قوانین و مقررات و آرای مربوط به آن از حساسیت بالایی برخوردار است. از جمله این مباحث می­توان به دو رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع‌به انتصاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.

در این مقاله سعی شده است صرفاً با تأکید بر مباحث حقوق عمومی، رویکرد دیوان عدالت اداری به این موضوع از دو جهت شکلی و ماهوی به بحث گذارده شود.
 

کلیدواژه‌ها