برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (33743 مشاهده)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (30467 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (29767 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (26908 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (26885 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (25761 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (25003 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (24697 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (23754 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (23173 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (22390 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (21540 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (20643 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (20266 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (20234 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (19732 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (19636 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (19120 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (18818 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (18652 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (18493 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18342 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (18235 مشاهده)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (18031 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (17882 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طلب ممتاز (28426 دریافت)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (23768 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (20228 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (18796 دریافت)
بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر (17277 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (17268 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (15364 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (14761 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (13891 دریافت)
حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (13149 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (12165 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (11679 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (10852 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (10745 دریافت)
مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران (10590 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (10419 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (9817 دریافت)
دفاع شکلی در دادرسی مدنی (9707 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (8917 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (8394 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (7977 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (7878 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (7633 دریافت)
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان (7489 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (7377 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 29947 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 20082 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 18610 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 17100 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
شماره های قدیمی ( 6323 بازدید)
نمایه مقالات ( 6104 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5616 بازدید)
مجوز ( 5235 بازدید)
تاریخچه ( 5142 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 4615 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 3918 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 3695 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 3484 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 3312 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 3151 بازدید)
خوش آمدید ( 2536 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1975 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1504 چاپ)
نمایه مقالات ( 1357 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1352 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1326 چاپ)
خوش آمدید ( 1192 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1135 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 871 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 337 چاپ)
تاریخچه ( 329 چاپ)
مجوز ( 308 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 273 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 273 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 270 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 253 چاپ)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 205 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb