برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (35599 مشاهده)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (31395 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (30852 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (27609 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (27609 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (27307 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (26462 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (25643 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (24845 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (24253 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (23117 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (22182 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (21298 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (21177 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (20808 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (20594 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (20106 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (19771 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (19589 مشاهده)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (19147 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (19124 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (19113 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (18784 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18773 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (18550 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طلب ممتاز (31440 دریافت)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (26050 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (23700 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (23100 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (22557 دریافت)
حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (20586 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (19431 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (17953 دریافت)
بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر (17928 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (17825 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (16560 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (16097 دریافت)
مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران (14813 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (14648 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (13626 دریافت)
دفاع شکلی در دادرسی مدنی (13592 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (11796 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (11772 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (11607 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (10050 دریافت)
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان (9746 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (9356 دریافت)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (9303 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (9275 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (9162 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 34774 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 21405 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 20101 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 18480 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
شماره های قدیمی ( 7484 بازدید)
مجوز ( 6449 بازدید)
تاریخچه ( 6358 بازدید)
نمایه مقالات ( 6257 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5755 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 5500 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 5304 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 4397 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 4057 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 3753 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 3484 بازدید)
خوش آمدید ( 2540 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 1631 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 2023 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1775 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1405 چاپ)
نمایه مقالات ( 1384 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1368 چاپ)
خوش آمدید ( 1196 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1149 چاپ)
شماره های قدیمی ( 1138 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 384 چاپ)
تاریخچه ( 379 چاپ)
مجوز ( 355 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 324 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 320 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 312 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 306 چاپ)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 205 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb