برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (34210 مشاهده)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (30638 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (29994 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (27066 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (27002 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (26263 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (25133 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (25079 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (23979 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (23426 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (22511 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (21628 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (20792 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (20368 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (20355 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (19988 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (19743 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (19255 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (18921 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (18766 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (18612 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18424 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (18342 مشاهده)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (18253 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (17987 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طلب ممتاز (29240 دریافت)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (24373 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (21156 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (20085 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (18878 دریافت)
بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر (17455 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (15760 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (15721 دریافت)
حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (15250 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (14429 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (13854 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (13083 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (12077 دریافت)
مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران (11980 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (11594 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (11071 دریافت)
دفاع شکلی در دادرسی مدنی (10897 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (10278 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (9546 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (8768 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (8434 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (8285 دریافت)
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان (8113 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (8056 دریافت)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (7656 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 30647 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 20423 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 18961 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 17377 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
شماره های قدیمی ( 6541 بازدید)
نمایه مقالات ( 6116 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5625 بازدید)
مجوز ( 5551 بازدید)
تاریخچه ( 5461 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 4761 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 4096 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 3811 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 3484 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 3449 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 3270 بازدید)
خوش آمدید ( 2536 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1983 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1542 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1363 چاپ)
نمایه مقالات ( 1359 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1334 چاپ)
خوش آمدید ( 1192 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1137 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 903 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 346 چاپ)
تاریخچه ( 338 چاپ)
مجوز ( 316 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 283 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 282 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 277 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 262 چاپ)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 205 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb