برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (34686 مشاهده)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (31007 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (30289 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (27181 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (27066 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (26607 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (25473 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (25277 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (24340 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (23690 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (22754 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (21876 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (20987 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (20544 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (20401 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (20385 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (19862 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (19424 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (19258 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (18898 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (18805 مشاهده)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (18634 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (18539 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18537 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (18253 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طلب ممتاز (29801 دریافت)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (24731 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (22023 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (20499 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (19831 دریافت)
بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر (17571 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (16965 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (16352 دریافت)
حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (16178 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (15917 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (15150 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (14847 دریافت)
مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران (12963 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (12568 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (12481 دریافت)
دفاع شکلی در دادرسی مدنی (11692 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (11263 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (10576 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (10254 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (9045 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (8660 دریافت)
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان (8581 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (8581 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (8411 دریافت)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (7983 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 31862 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 20738 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 19336 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 17758 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
شماره های قدیمی ( 6746 بازدید)
نمایه مقالات ( 6161 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
مجوز ( 5817 بازدید)
تاریخچه ( 5723 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5654 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 4964 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 4590 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 3960 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 3619 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 3484 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 3417 بازدید)
خوش آمدید ( 2537 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1990 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1651 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1369 چاپ)
نمایه مقالات ( 1362 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1343 چاپ)
خوش آمدید ( 1193 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1138 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
شماره های قدیمی ( 955 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 354 چاپ)
تاریخچه ( 346 چاپ)
مجوز ( 325 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 290 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 290 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 284 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 272 چاپ)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 205 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb