برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (35744 مشاهده)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (31486 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (30985 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (27757 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (27663 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (27347 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (26592 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (25709 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (24922 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (24343 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (23172 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (22253 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (21355 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (21344 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (20868 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (20614 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (20160 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (19860 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (19653 مشاهده)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (19242 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (19184 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (19150 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (18839 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18807 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (18618 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طلب ممتاز (31715 دریافت)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (26320 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (23833 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (23588 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (22980 دریافت)
حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (21392 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (19759 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18194 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (18075 دریافت)
بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر (18024 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (16685 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (16339 دریافت)
مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران (15121 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (15047 دریافت)
دفاع شکلی در دادرسی مدنی (13862 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (13850 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (12101 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (11907 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (11846 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (10326 دریافت)
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان (10002 دریافت)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (9506 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (9467 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (9408 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (9312 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 35221 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 21541 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 20209 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 18643 بازدید)
شماره های قدیمی ( 7612 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
مجوز ( 6584 بازدید)
تاریخچه ( 6498 بازدید)
نمایه مقالات ( 6272 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5782 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 5588 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 5376 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 4474 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 4131 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 3815 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 3484 بازدید)
خوش آمدید ( 2544 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 1673 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 2026 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1790 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1409 چاپ)
نمایه مقالات ( 1385 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1369 چاپ)
خوش آمدید ( 1200 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1153 چاپ)
شماره های قدیمی ( 1140 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 385 چاپ)
تاریخچه ( 383 چاپ)
مجوز ( 358 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 324 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 323 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 320 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 307 چاپ)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 205 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb