برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (35649 مشاهده)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (31421 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (30878 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (27666 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (27625 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (27312 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (26507 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (25661 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (24866 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (24271 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (23129 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (22211 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (21313 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (21235 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (20830 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (20597 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (20122 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (19794 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (19606 مشاهده)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (19175 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (19138 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (19126 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (18801 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18779 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (18561 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طلب ممتاز (31528 دریافت)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (26118 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (23730 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (23257 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (22641 دریافت)
حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (20806 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (19497 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18036 دریافت)
بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر (17953 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (17914 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (16587 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (16175 دریافت)
مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران (14906 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (14775 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (13702 دریافت)
دفاع شکلی در دادرسی مدنی (13659 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (11884 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (11792 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (11689 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (10137 دریافت)
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان (9814 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (9383 دریافت)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (9360 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (9307 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (9198 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 34879 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 21431 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 20128 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 18517 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
شماره های قدیمی ( 7519 بازدید)
مجوز ( 6474 بازدید)
تاریخچه ( 6388 بازدید)
نمایه مقالات ( 6263 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5764 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 5526 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 5327 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 4417 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 4075 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 3767 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 3484 بازدید)
خوش آمدید ( 2540 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 1637 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 2023 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1779 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1407 چاپ)
نمایه مقالات ( 1384 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1368 چاپ)
خوش آمدید ( 1196 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1153 چاپ)
شماره های قدیمی ( 1138 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 385 چاپ)
تاریخچه ( 383 چاپ)
مجوز ( 356 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 324 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 322 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 316 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 307 چاپ)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 205 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb