فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی- معرفی نشریه
تاریخچه تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/3 | 
اولین شماره از نشریه «دیدگاه‌های حقوقی» در بهار 1375 با محوریت موضوعات فقهی و حقوقی منتشر شد. این نشریه از تاریخ 24/12/1390 به استناد مجوز شماره 27119/3 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور با نام «دیدگاه‌های حقوق قضایی» و با درجه «علمی- پژوهشی» به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی:
http://jlviews.ujsas.ac.ir/find.php?item=1.40.25.fa
برگشت به اصل مطلب