کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
رویکرد بشرگرایانه مبتنی بر حقوق بنیادین زندانیان

دوره 28، شماره 102، شهریور 1402، صفحه 23-48

10.22034/jlvi.2024.1998654.0

یاسمن خواجه نوری؛ زهرا جمشیدی


جهانشمولی و نسبی گرایی حقوق بشر در رویکرد و رویه ی دولت های اسلامی

دوره 19، شماره 67، آذر 1393، صفحه 193-216

باقر میرعباسی؛ لیلا رئیسی؛ طه موسوی میرکلائی


تأثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تأکید بر بعد ملی

دوره 18، شماره 62، مرداد 1392، صفحه 11-38

توکل حبیب زاده؛ حافظه سیفی


نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»

دوره 17، شماره 59، آبان 1391، صفحه 83-116

محمدجواد جاوید؛ محمد صادقی؛ مصطفی شفیع زاده خولنجانی