کلیدواژه‌ها = تبانی
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم

دوره 18، شماره 64، بهمن 1392، صفحه 27-60

غلامحسین الهام؛ حسین سمیعی زنوز


چیستی جرایم ناقص

دوره 18، شماره 61، فروردین 1392، صفحه 33-56

حسین آقایی نیا؛ هادی میرزایی برزی