کلیدواژه‌ها = حبس
انتقال محکومین به حبس؛ از شرایط تا خلاء ها و راهکارها

دوره 25، شماره 92، دی 1399، صفحه 1-20

راضیه بختیار نصرآبادی؛ محمدعلی اردبیلی


اشتراط خیار در وقف

دوره 25، شماره 90، شهریور 1399، صفحه 113-131

محمد هادی دارائی


بررسی تطبیقی حریم خصوصی زندانیان؛ ابعاد، آثار و شاخص ها

دوره 24، شماره 86، شهریور 1398، صفحه 112-137

رضا زهروی؛ زینب سرگردان مغانلو


درآمدی بر رویکردهای نوین قانونگذار در نظام آزادی مشروط

دوره 20، شماره 72، اسفند 1394، صفحه 131-159

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ زهرا احمدی ناطور


لزوم استفاده‌ی محدود از کیفر سالب آزادی بر مبنای فقه اسلامی

دوره 19، شماره 68، دی 1393، صفحه 79-108

عبدالعلی توجهی؛ حسام ابراهیم وند