کلیدواژه‌ها = تفسیر قضایی
ایدئولوژی قضایی

دوره 27، شماره 98، شهریور 1401، صفحه 101-122

10.22034/jlvi.2023.703721

محمدحسین زارعی؛ فرشید مقیمیان بروجنی


نقش اصول حقوقی در تفسیر قضایی قوانین

دوره 25، شماره 90، شهریور 1399، صفحه 297-316

عباس جغتائی؛ داود نصیران نجف آبادی؛ رضا عباسیان