کلیدواژه‌ها = صلاحیت
رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری

دوره 26، شماره 96، دی 1400، صفحه 113-132

محمدجواد شریعت باقری؛ محمدرضا کرد فیروزجایی


دعوای متقابل در داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی

دوره 25، شماره 92، دی 1399، صفحه 273-291

همایون مافی؛ جواد شمسی


اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی

دوره 21، شماره 73، شهریور 1395، صفحه 101-126

علی محمد فلاح زاده؛ محمود ابراهیمی؛ سجاد افشار


دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران

دوره 17، شماره 57، اردیبهشت 1391، صفحه 105-130

همایون مافی؛ جواد پارسافر