کلیدواژه‌ها = جبران خسارت
تحلیل نهاد فروش خودیاری در نظام حقوقی ایران

دوره 28، شماره 103، آذر 1402، صفحه 105-126

10.22034/jlvi.2024.1998551.0

سجاد امیر بنده‌ء؛ حسن ره پیک


کاربرد ضابطه تناسب صدمات استخوان و میزان جبران خسارت در ارش؛ از تعیین توسط متخصص تا تطبیق و حکم توسط قاضی

دوره 26، شماره 96، دی 1400، صفحه 23-42

محمدحسین شاکر اشتیجه؛ اردوان ارژنگ؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ حمید صدیقی آخا


بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی در نظام کیفری ایران و جمهوری خلق چین

دوره 25، شماره 89، خرداد 1399، صفحه 223-250

فاطمه فلاح نژاد؛ جعفر کوشا؛ محمد آشوری؛ رجبعلی گلدوست جویباری


دعوای گروهی و تأثیر آن بر حمایت از حقوق مصرف‌کننده

دوره 19، شماره 65، اردیبهشت 1393، صفحه 89-122

عباس قاسمی حامد؛ آرزو فلاح