کلیدواژه‌ها = شفافیت
کاربرد هوش مصنوعی در رسیدگی‏های قضائی، چالش شفافیت و راهکارهای آن

دوره 28، شماره 101، اردیبهشت 1402، صفحه 67-90

10.22034/jlvi.2023.1998519.0

احمد حسینی؛ زهره عبدخدائی؛ محمد شریف خانی


تحلیل و نسبت سنجی حقوقی تضمین حقوق شهروندی با فیلترینگ

دوره 26، شماره 94، شهریور 1400، صفحه 97-118

سیدمحمد هاشمی؛ وجیهه محسنی؛ محمدجواد جاوید؛ بیژن عباسی


جایگاه محرمانگی در داوری‌ مربوط به اختلافات سرمایه گذاری

دوره 25، شماره 92، دی 1399، صفحه 107-127

قاسم خادم رضوی؛ پوریا راستگو خیاوی


تعارض بین اصل شفافیت و محرمانگی در داوری های بین المللی

دوره 24، شماره 86، شهریور 1398، صفحه 45-64

ربیعا اسکینی؛ احد خاکپور


پیشگیری از فساد اداری با تأکید بر فناوری اطلاعات

دوره 18، شماره 61، فروردین 1392، صفحه 139-174

فرید محسنی