کلیدواژه‌ها = جرایم‌ کارفرمایی
جرایم کارفرمایی در قانون‌ کار ایران

دوره 27، شماره 100، بهمن 1401، صفحه 187-208

10.22034/jlvi.2023.703748

نورمحمّد صبری؛ محمدرضا شادمان فر؛ علی یوسف زاده