کلیدواژه‌ها = تجزیه‌پذیری قرارداد
جایگاه معاهدات در تفسیر و اجرای ماده 7 قانون مدنی

دوره 23، شماره 84، دی 1397، صفحه 1-22

محمد صالح تسخیری؛ غلامعلی قاسمی


موانع داخلی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا

دوره 23، شماره 84، دی 1397، صفحه 23-48

بهرام تقی پور؛ غفور خویینی؛ سمیرا مسعودی