کلیدواژه‌ها = رضایت
عملیات صلح و رضایت اعطایی دولت در مداخله نظامی

دوره 27، شماره 98، شهریور 1401، صفحه 27-44

10.22034/jlvi.2023.703717

قاسم زمانی؛ مهدیار ساعی فر


اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی

دوره 21، شماره 73، شهریور 1395، صفحه 101-126

علی محمد فلاح زاده؛ محمود ابراهیمی؛ سجاد افشار