کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
بررسی فقهی – حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین

دوره 25، شماره 91، مهر 1399، صفحه 1-17

کاوه احمدی؛ محمد رسول آهنگران؛ محمد روحانی مقدم


بررسی رویکرد ابزارگرا به حقوق کیفری ایران در پرتو قانون اساسی

دوره 19، شماره 68، دی 1393، صفحه 19-46

محمد اسماعیل افراسیابی؛ فهیم مصطفی زاده