کلیدواژه‌ها = کارفرما
جرایم کارفرمایی در قانون‌ کار ایران

دوره 27، شماره 100، بهمن 1401، صفحه 187-208

10.22034/jlvi.2023.703748

نورمحمّد صبری؛ محمدرضا شادمان فر؛ علی یوسف زاده


مبانی جرم انگاری حقوق کیفری کار در ایران

دوره 27، شماره 100، بهمن 1401، صفحه 251-273

10.22034/jlvi.2023.703751

عبدالرضا اصغری؛ پیمان کریم