کلیدواژه‌ها = حقوق شهروندی
تحلیل و نسبت سنجی حقوقی تضمین حقوق شهروندی با فیلترینگ

دوره 26، شماره 94، شهریور 1400، صفحه 97-118

سیدمحمد هاشمی؛ وجیهه محسنی؛ محمدجواد جاوید؛ بیژن عباسی


از حقوق بشر تا حقوق شهروندی؛ از فاعلیت تا مشارکت

دوره 23، شماره 82، خرداد 1397، صفحه 1-30

مهناز بیات کمیتکی؛ زین العابدین یزدان پناه؛ مهدی بالوی


نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»

دوره 17، شماره 59، آبان 1391، صفحه 83-116

محمدجواد جاوید؛ محمد صادقی؛ مصطفی شفیع زاده خولنجانی