کلیدواژه‌ها = دیوان عدالت اداری
نقش رویه قضایی محاکم در توسعه حقوق اداری ایران

دوره 24، شماره 88، دی 1398، صفحه 41-58

علی محمد فلاح زاده؛ صادق تاری وردی


انواع دعاوی اداری در ایران و فرانسه

دوره 23، شماره 83، مهر 1397، صفحه 1-26

مسلم آقایی طوق


بررسی و آسیب شناسی ساختار و صلاحیت های مراجع اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران

دوره 22، شماره 77، تیر 1396، صفحه 199-224

مرتضی نجابت خواه؛ فاطمه افشاری؛ سید شهاب الدین موسوی زاده


نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب‌های اداری

دوره 19، شماره 66، مرداد 1393، صفحه 125-144

علی محمد فلاح زاده؛ مرتضی نجابت خواه