نویسنده = حمید صدیقی آخا
دامنۀ شمول استخوان و صدمات آن، مقدمۀ اجرای اصل تناسب مجازات دیه با مسئولیت

دوره 28، شماره 101، اردیبهشت 1402، صفحه 91-124

10.22034/jlvi.2023.1998553.0

محمد حسین شاکر اشتیجه؛ اردوان ارژنگ؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ حمید صدیقی آخا


کاربرد ضابطه تناسب صدمات استخوان و میزان جبران خسارت در ارش؛ از تعیین توسط متخصص تا تطبیق و حکم توسط قاضی

دوره 26، شماره 96، دی 1400، صفحه 23-42

محمدحسین شاکر اشتیجه؛ اردوان ارژنگ؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ حمید صدیقی آخا