نویسنده = مرتضی نجابت خواه
مقایسه تطبیقی اعمال روشهای جبران قضایی بر اشتباه مقام اداری

دوره 26، شماره 96، دی 1400، صفحه 155-188

فاطمه افشاری؛ مرتضی نجابت خواه


بررسی و آسیب شناسی ساختار و صلاحیت های مراجع اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران

دوره 22، شماره 77، تیر 1396، صفحه 199-224

مرتضی نجابت خواه؛ فاطمه افشاری؛ سید شهاب الدین موسوی زاده


نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب‌های اداری

دوره 19، شماره 66، مرداد 1393، صفحه 125-144

علی محمد فلاح زاده؛ مرتضی نجابت خواه