برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (32397 مشاهده)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (30062 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (29245 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (26668 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (26628 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (24983 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (24585 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (23585 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (23200 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (22570 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (22067 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (21184 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (20258 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (20007 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (19893 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (19352 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (19150 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (18822 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (18503 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (18377 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (18183 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18059 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (17944 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (17674 مشاهده)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (17543 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طلب ممتاز (26365 دریافت)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (23000 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (17782 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (17109 دریافت)
بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر (16816 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (14665 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (14444 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (12861 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (11989 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (10521 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (10372 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (9809 دریافت)
حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (9488 دریافت)
مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران (9141 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (9095 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (9093 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (7873 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (7816 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (7400 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (7399 دریافت)
دفاع شکلی در دادرسی مدنی (7312 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (7067 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (6982 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (6839 دریافت)
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری (6675 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 28689 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 19735 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 18127 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 16508 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
نمایه مقالات ( 6039 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
شماره های قدیمی ( 5820 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5575 بازدید)
مجوز ( 4915 بازدید)
تاریخچه ( 4831 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 4303 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 3644 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 3519 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 3411 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 3060 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 2930 بازدید)
خوش آمدید ( 2532 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1943 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1426 چاپ)
نمایه مقالات ( 1340 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1326 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1296 چاپ)
خوش آمدید ( 1188 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1124 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 734 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 307 چاپ)
تاریخچه ( 304 چاپ)
مجوز ( 284 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 256 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 249 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 245 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 225 چاپ)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 193 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb