برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (30856 مشاهده)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (29482 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (28598 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (26434 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (26286 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (24061 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (24007 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (22547 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (22481 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (21783 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (21565 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (20658 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (19708 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (19567 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (19422 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (18887 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (18541 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (18317 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (18028 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (17964 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (17712 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (17615 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (17605 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (17373 مشاهده)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (16816 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طلب ممتاز (24558 دریافت)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (22544 دریافت)
بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر (16235 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (16066 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (15881 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (14033 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (12654 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (11736 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (10466 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (9964 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (9683 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (8267 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (8050 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (7855 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (7247 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (6805 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (6628 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (6601 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (6538 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (6335 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (6174 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (6093 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (6065 دریافت)
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری (6047 دریافت)
حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (5659 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 27206 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 19264 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 17604 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 15745 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
نمایه مقالات ( 5909 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5498 بازدید)
شماره های قدیمی ( 5285 بازدید)
مجوز ( 4469 بازدید)
تاریخچه ( 4374 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 3903 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 3301 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 3251 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 3194 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 2763 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 2620 بازدید)
خوش آمدید ( 2523 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 1298 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1904 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1349 چاپ)
نمایه مقالات ( 1301 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1285 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1258 چاپ)
خوش آمدید ( 1179 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1113 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 585 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 268 چاپ)
تاریخچه ( 260 چاپ)
مجوز ( 247 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 226 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 209 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 207 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 199 چاپ)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 161 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb