برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (33529 مشاهده)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (30377 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (29663 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (26824 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (26822 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (25642 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (24912 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (24461 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (23630 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (23045 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (22327 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (21466 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (20561 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (20190 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (20157 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (19588 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (19570 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (19055 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (18745 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (18587 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (18416 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18278 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (18168 مشاهده)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (17910 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (17828 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طلب ممتاز (28045 دریافت)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (23509 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (19708 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (18410 دریافت)
بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر (17192 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (16785 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (15249 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (14436 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (13514 دریافت)
حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (12277 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (11549 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (11472 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (10755 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (10380 دریافت)
مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران (10158 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (9898 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (9668 دریافت)
دفاع شکلی در دادرسی مدنی (9234 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (8671 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (8270 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (7880 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (7714 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (7478 دریافت)
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان (7211 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (7195 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 29643 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 20002 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 18491 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 16979 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
شماره های قدیمی ( 6196 بازدید)
نمایه مقالات ( 6093 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5614 بازدید)
مجوز ( 5163 بازدید)
تاریخچه ( 5073 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 4540 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 3835 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 3655 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 3484 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 3246 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 3094 بازدید)
خوش آمدید ( 2536 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1969 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1476 چاپ)
نمایه مقالات ( 1353 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1346 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1320 چاپ)
خوش آمدید ( 1192 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1135 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 841 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 329 چاپ)
تاریخچه ( 323 چاپ)
مجوز ( 304 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 269 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 269 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 264 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 247 چاپ)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 205 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb