برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (35121 مشاهده)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (31208 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (30629 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (27418 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (27202 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (27167 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (26051 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (25502 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (24637 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (23986 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (22947 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (22054 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (21170 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (20786 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (20702 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (20491 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (19976 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (19595 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (19459 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (18999 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (18984 مشاهده)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (18889 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (18686 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18636 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (18408 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طلب ممتاز (30585 دریافت)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (25490 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (23131 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (21922 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (21493 دریافت)
حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (19061 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (18603 دریافت)
بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر (17756 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (17380 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (16708 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (16281 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (15436 دریافت)
مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران (14030 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (13669 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (13101 دریافت)
دفاع شکلی در دادرسی مدنی (12773 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (11540 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (11204 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (11109 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (9578 دریافت)
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان (9176 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (9072 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (9063 دریافت)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (8875 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (8778 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 33425 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 21094 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 19740 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 18078 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
شماره های قدیمی ( 7090 بازدید)
نمایه مقالات ( 6205 بازدید)
مجوز ( 6140 بازدید)
تاریخچه ( 6054 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5694 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 5242 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 5002 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 4179 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 3839 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 3573 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 3484 بازدید)
خوش آمدید ( 2538 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 1577 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 2006 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1728 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1387 چاپ)
نمایه مقالات ( 1368 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1353 چاپ)
خوش آمدید ( 1194 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1141 چاپ)
شماره های قدیمی ( 1031 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 366 چاپ)
تاریخچه ( 362 چاپ)
مجوز ( 337 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 303 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 303 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 298 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 288 چاپ)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 205 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb