راهنمای نگارش مقاله

هیات تحریریه ضمن قدردانی از کلیه استادان، پژوهشگران و نویسندگانی که با رعایت نکات زیر، نتیجه تحقیقات علمی خود را در صورت تمایل برای چاپ به این مجله ارسال می‌نمایند؛ راهنمای تدوین و اصول سه‌گانه محتوائی، ساختاری و نگارشی مقالات را به حضور تقدیم می‌کند:

فرم اصالت مقاله و تعهد به اجرای اخلاق انتشار که باید در فایل پیش نیاز (فرعی) بارگذاری گردد. (word)

 الف. شروط الزامی و قواعد عمومی
۱. مشخصات نویسنده/ نویسندگان به صورت کامل به فارسی و انگلیسی در سامانه و ابتدای فایل مقاله با نام به شکل زیر نوشته شود:
 • نام و نام خانوادگی، رتبه دانشگاهی، گروه علمی، دانشگاه، کشور (آدرس پستی کامل)؛
 • آدرس ایمیل نویسنده/ نویسندگان (ایمیل شخصی و دانشگاهی به ترتیب اولویت)
 • مسئولیت صحت مطالب مقاله، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول است.
۲. جایگاه[۱] نویسندگان مقاله بستگی به هدف از ارائه مقاله و سهم واقعی نویسندگان دارد. لذا در صورت تعدد نویسندگان، حتماً ترتیب افراد و نیز نویسنده مسئول مشخص گردد. در نحوه رتبه بندی نویسندگان:
 • مقاله مستخرج از رساله باشد، نویسنده اول دانشجو خواهد بود چراکه دانشجو در واقع ارائه دهنده ایدۀ اولیه و گردآورنده پایان‌نامه یا رساله بوده است.
 • مقاله حاصل طرح پژوهشی باشد، اساتید و اعضا هیئت علمی ایده اولیه را ارائه می‌دهند؛ در این صورت برای نویسنده اول نام استاد و نویسنده بعدی نام دانشجو قرار می‌گیرد.
 • مقاله حاصل پژوهشی گروهی باشد؛ ترتیب نویسندگان مقاله و نویسندۀ مسئول توافقی است که قاعدتا نویسنده اول یا نویسنده مسئول عهده‌دار مکاتبات نیز خواهد بود. (ضوابط این نشریه نام استادان و اعضا هیئت علمی در ابتدا ذکر می‌شود).
۳. نویسنده مسئول (علاوه بر نویسنده اول) در واقع مسئولیت کامل یک مقاله راجع به عدم سرقت ادبی یک مقاله و سایر موارد مربوط به کیفیت مقاله را بر عهده دارد با این ضابطه مقاله باید حاصل مطالعات، تجربه‌ و پژوهش‌های نویسندگان بوده، متضمن دستاورد علمی جدید و ملموس باشد. مسئولیت صحت مطالب مقاله، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول است.
۴. ارائه نامه همراه (کاور لتر)[۲] شامل: فرم تعهد اصالت مقاله و رعایت اخلاق انتشار و قبض پرداخت ورودی در فایل پیش‌نیاز سامانه صورت می‌گیرد.
۵. نویسنده/ نویسندگان مقاله باید در چند سطر، جنبه‌های نوآورانه و مبتکرانه مقاله خود را در زیر برگه تعهد اصالت اثر و درخواست چاپ توضیح دهند.
۶. مقاله نباید در نشریه دیگری چاپ شده‌ یا هم‌زمان برای نشریه دیگری ارسال شده باشد و نیز صرف ترجمه متون خارجی به عنوان مقاله پذیرفته نمی‌شود.
۷. قلمرو موضوعی نشریه به طور کلی علم حقوق در گرایش‌های مختلف می‌باشد و دامنه شمول (موضوعات اختصاصی) نشریه شامل: فقه و حقوق، فلسفه حقوق، حقوق اقتصادی، حقوق تطبیقی، اقتصاد سیاسی، حقوق اسلامی و فلسفه تطبیقی، فقه، اصول و قواعد فقه، جامعه شناسی حقوق، فقه مسائل مستحدثه، رویه‌ قضائی، فناوری‌های نوین است.
۸.طبق مقررات وزارتی، نویسندگان حق ارسال همزمان یک مقاله به بیش از یک نشریه را ندارند و نشریات موظف هستند تعهدنامه لازم برای اصالت مقاله و عدم ارسال آن به چند نشریه را از نویسنده (نویسندگان) مقاله اخذ نمایند. همین طور نویسندگان نباید بیش از یک مقاله که حاکی از تعدد مقاله و ارزیابی همزمان باشد به دفتر نشریه ارائه دهند.
۹.هر نشریه موظف به تعیین زمان برای انجام فرآیند بررسی و داوری مقاله می‌‌باشد تا پاسخ گوی نویسنده (گان) مقاله باشد. در صورت عدم پاسخ گوئی از طرف نشریه در مدت زمان مذکور، نویسنده (گان) می‌توانند مقاله خود را پس از اعلام انصراف، به نشریه دیگری ارسال نماید.
۸. توصیه می‌شود نویسندگان محترم ضمن استفاده از سایر منابع (کتب، مقالات و ...) با ارجاع درون متنی، از دوره ۲۴ ساله مقالات منتشر شده این نشریه (فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی) بازدید و بهره برداری فرمایند.

ب.شروط ساختاری و امور محتوائی
 1. مقاله باید اجزای اساسی ذیل را داشته باشد:
 • عنوان مقاله Tittle: عنوان باید گویا و علمی باشد و به درستی بتواند کاری را که انجام شده، عرضه کند. از نوشتن عنوان‌های طولانی خودداری شود.
 • چکیده فارسی و انگلیسی Abstract:  در چکیده مقاله باید خلاصه فعالیت پژوهشی ضمن بیان اهمیت موضوع و نتایج به دست آمده، توضیح داده شود.: ۱۵۰ تا حداکثر ۲۰۰ کلمه که حاوی موضوع مقاله، سؤال و روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج پژوهش باشد؛
 • واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی Keywords : دربردارندۀ فهرستی از کلمات کلیدی جهت شناساندن و معرفی مقاله کاربرد دارند. (حداقل ۴ و حداکثر ۷ واژه)؛
 • مقدمه[۳]Introduction: حاوی موضوع و مسئله پژوهش، سؤال تحقیق، دلایل ضرورت تحقیق، تبیین روش تحقیق، ارائه پیشینه موضوع و ادبیات تحقیق و مرور ساختار مقاله؛ در آخرین پاراگراف بخش مقدمه، مرسوم است ساختار کلی مقاله و اینکه در بخش‌های بعدی آن چه عنواینی مطرح خواهد شد، بیان گردد.
 • متن اصلی: (مواد و روش‌ Materials and methods؛ و بحث Discussion: در این بخش و هر بخش دیگر مقاله از نثر عادی استفاده شده و از جملات کامل استفاده گردد. در این قسمت باید پژوهش‌های قبلی و مرتبط با موضوع مقاله که در بخش مقدمه عنوان شده‌اند، بیان شوند . مقایسه‌ای از روش‌ها/ نتایج ذکر شده در آن مقالات با روش‌ها و نتایج این پژوهش انجام گیرد. همچنین لازم است مزایا و معایب پژوهش فعلی و همخوانی یا عدم همخوانی دستاوردهای حاصل با یافته‌های پیشین به دقت توضیح داده شود.
 • نتیجه‌گیری مقاله Conclusion: مشتمل بر پاسخ به سؤال تحقیق و ارزیابی؛ این قسمت مرور بسیار مختصر از کل مقاله می‌باشد. در واقع این بخش مشابه چکیده مقاله است اما به شکل کلی‌تر، و محدودیت در تعداد کلمات ندارد. در این بخش اهمیت موضوع، نتایج کلی پژوهش انجام مبیگیرد. پژوهش‌هایی که در آینده می‌تواند راجع به این موضوع انجام شود بیان و توضیح داده می‌شود (Future works). زمان افعال نیز تلفیقی از زمان گذشته و آینده است.
 • تقدیر و تشکر مقاله Achnowledgment: این بخش لزوماً در همه مقالات وجود ندارد. معمولا از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش به نویسندگان کمک کرده‌اند، همچنین می‌توان از موسساتی که حمایت مالی و یا تجهیزاتی داشته‌اند . یا از داوران مقاله که با ارایه نکات ارزشمند خود به ارتقای کیفی مقاله کمک کرده‌اند، تشکر نمود.
 • فهرست مراجع (منابع و مآخذ) References::[۴] ذکر کلیه منابع به ترتیب الفبایی در انتهای مقاله و دسته‌بندی منابع فارسی، عربی و لاتین، و با رعایت نصاب لازم ارجاع‌دهی در ارائه مآخذ و منابع الزامی است.
 • ضمیمه مقاله Appendix: مطالبی که مرتبط با متن مقاله بوده اما ذکر آن‌ها در متن اصلی در اولویت دوم قرار دارد، در ضمیمه گنجانده می‌شود.
 • موارد تکمیلی مقاله Supplementary materials: این بخش نیز لزوما در همه مقالات وجود ندارد. در برخی از مقالات، عکس و یا فیلم‌ها، در سایت مجله گذشته می‌شود و با استفاده از آن‌ها درک بهتری از نتایج و چگونگی انجام پژوهش صورت پذیرد.
۲.متن مقاله با قلم B Zar (سایز ۱۲)، فاصله‏‌ی خطوط cm ۱، و فونت تیترها (عناوین فرعی) متفاوت از متن و با قلم B Compset (سایز ۱۱)، چکیده لاتین (Times New Roman) و حجم مقاله بین ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کلمه در قالب Doc یا Docx تایپ شده باشد.
۳. تقسیم مباحث و مطالب متن اصلی (بدنه) مقاله با استفاده از شماره اصلی و فرعی (حداکثر تا ۳ شماره، مانند: ۱-۲-۳) صورت پذیرد. از به‌کارگیری عناوینی همچون بخش، فصل، گفتار و مبحث خودداری شود (با روش شماره‌گذاری و ترتیب اعداد در عناوین فرعی، مثل حروف فارسی از راست به چپ تنظیم شود «تیترهای اصلی ۱، ۲ - تیترهای فرعی ۱-۱، ۱-۲ و تیترهای فرعی‌تر با ۱-۱-۱، ۱-۱-۲ و... و پس از این حروف الفبای فارسی به کار رود).

پ.نحوه استناد و ارجاع به منابع و مآخذ
 
با توجه به پیروی این فصلنامه از روش «استناد درون متنی»، و منبع‌نویسی بر اساس فرمت APA، لازم است ضمن ارجاع مختصر در متن مقاله و رعایت ترتیب استفاده منابع و مآخذ در قسمت فهرست کتاب‌نامه، مشخصات کامل منبع استفاده شده اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، خبرگزاری و سایت و ... به شرح زیر آورده شود:
۱.ترتیب درج منابع ومآخذ کوتاه نوشت درون متن: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار منبع: دو نقطه (:) صفحه استنادی).
۲. ترتیب درج منابع در فهرست کتاب‌نامه:
 • قرآن کریم و سایر کتب مقدس: (نام سوره: شماره آیه). مثال: (حدید: ۲۵). در صورت استناد به ترجمه یا تفسیری خاص، مانند سایر کتب مشخصات کامل درج شود.
 • کتاب: (نام‏ خانوادگی، نام کوچک نویسنده نقطه (.). سال انتشار (داخل پراتنتز) نقطه (.). ایرانیک عنوان کتاب نقطه (.). شماره‏ جلد/ یا چاپ نقطه (.). نام شهر محل انتشار دو نقطه (:) نام مؤسسه انتشار دهنده. نقطه (.).
 • مقاله: (نام‏ خانوادگی، نام کوچک نویسنده نقطه (.). سال انتشار (داخل پراتنتز) نقطه (.). «عنوان مقاله- داخل گیومه« نقطه (.). ایرانیک نام مجله نقطه (.). شماره‏ مجله/ نقطه (.). دوره و سال چندم مجله نقطه (.). فصل و زمان تناوب چاپ نقطه (.).شهر محل انتشار دو نقطه (:)مؤسسه انتشار دهنده. نقطه (.). صفحات مقاله نقطه (.).
 • در ارجاعات به روزنامه و سایت‌ها، تاریخ بازدید و مطالعه روز، ماه و سال نشر؛ یعنی زمان دسترسی (Last Visited:) و آدرس دسترسی به مطلب (Available At:) و عنوان مطلب (تیتر خبر، مقاله و ...) در میان علامت < > آورده شود.
 • چنانچه از نویسنده‌ای در یک ‌سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار،  متمایز شوند. مثال: (حسینی،‌ ۱۳۷۶ الف، ج۲، ۸۵).(حسینی،‌ ۱۳۷۶ ب، ج۲، ۵۲). در چنین مواردی،‌ در فهرست منابع نیز حرف مذکور پس از سال انتشار ذکر می‌گردد.
 • در صورت تشابه نام خانوادگی نویسندگان، نام اول (کوچک) آن‌ها نیز ذکر گردد.
 • تمام مراجع (کتب، مقالات، پایان نامه و رساله و ...) به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی نویسنده اول مرتب می‌شوند.
 • در متن مقاله به صورت زیر ارجاع داده می‌شود:
 1. یک نویسنده: (Amiri, ۲۰۱۰:۷۰)
 2. دو نویسنده: (Amiri and Bahrami, ۲۰۱۱:۱۴۰) یا (Amiri & Bahrami, ۲۰۱۱:۵۴)
 3. بیش از دو نویسنده: (Amiri et al., ۲۰۱۲:۱۵)
 4. برای بیش از یک مرجع، معمولا بین مراجع نقطه ویرگول گذاشته می‌شود. مانند: (Amiri et al., ۲۰۱۲: ۷۸; Amiri and Bahrami, ۲۰۱۱: ۴۵).
 5. در صورت تکرار منابع، به ترتیب زیر عمل شود:
الف- در صورتی که تکرار گردد: فارسی (همان: شماره صفحه) و برای لاتین (Ibid: p)
ب- در صورتی که تکرار شود: فارسی (نام خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه) و در لاتین (op.cit: p)


۳. منابع خارجی (عربی، انگلیس، فرانسه و ...) به ترتیب فوق و پس از منابع فارسی درج شوند.
نکته: اصطلاح و عبارات عربی، لاتین و یا واژگان تخصصی به صورت زیر نویس آورده شوند (اصل کلمه لاتین یا عربی و واژگان فنی در پاورقی درج گردد).


ت. قابل توجه نویسندگان و مخاطبان محترم:
۱- مطالب مندرج در مقالات، دیدگاه نویسندگان بوده و لزوماً بیانگر دیدگاه دانشگاه نیست.
۲- استفاده از مطالب مقالات منتشر شده در فصلنامه، با ذکر منبع مجاز است.
۳- فصلنامه دیدگاه ­های حقوق قضائی در تصحیح، تلخیص و ویرایش مقاله­ های آماده چاپ آزاد است.
۴- تصمیم نهائی انتشار یا عدم انتشار مقاله در اختیار هیئت تحریریه می­ باشد. بنابراین گواهی پذیرش قطعی مقاله پس از تصویب این هیئت صادر می ­شود.
۵- بررسی اولیه مقاله ظرف مدت ۱۵ روز کاری انجام و نتیجه آن از طریق سامانه به نگارنده اعلام می­ شود. درصورت منفی بودن نظر سردبیر، مقاله وارد مرحله داوری نخواهد شد؛ لیکن در صورت پذیرش، مقاله با نظر نمایندگان هیئت تحریریه هم­زمان برای دو داور ارسال می ­گردد.
۶- پس از اعلام نتایج داوری در صورتی که مقاله نیاز به اصلاحات توسط نگارنده داشته باشد، مراتب به ایشان اعلام تا حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به انجام اصلاحات و ارسال آن اقدام نماید.
۷- در صورت وجود اختلاف نظر قابل توجه در آراء داوران، مقاله با نظر سردبیر یا نمایندگان هیئت تحریریه برای اظهار نظر به داور نهائی ارسال خواهد شد.
۸- در صورتی که با ادله مستند اثبات شود که مقاله غیر اصیل و کپی برداری است امکان انتشار مقالات نگارنده تا ۴ شماره در نشریه وجود نخواهد داشت.
۹- چنانچه ظرف سه ماه فصلنامه پاسخ قطعی مبنی بر رد یا تأیید مقاله توسط سردبیر یا نمایندگان هیئت تحریریه، به نگارندگان اعلام ننماید وی می­تواند با اعلام انصراف از ادامه فرایند داوری، مقاله را جهت پذیرش به نشریه دیگری ارسال نماید. در این صورت هزینه­ های دریافتی مسترد خواهد شد.
۱۰- نویسندگان امکان ارسال هم­ زمان یک مقاله به بیش از یک نشریه را ندارند. چنانچه خلاف این امر احراز شود فرایند ارزیابی متوقف و مبالغ واریزی مسترد نخواهد شد.
۱۱- پس از اعلام نتایج داوری در صورتی که مقالات نیاز به اصلاحات توسط نگارنده داشته باشد مراتب به دستور سردبیر به نگارنده اعلام می شود تا ظرف حداکثر ۱۵ روز نسبت به انجام اصلاحات و ارسال آن اقدام نماید در غیر اینصورت مقاله بلاتکلیف و به منزله انصراف تلقی خواهد شد.؛ رسیدگی مجدد نسخه ویرایش شده این گونه مقالات منوط به تقاضا نویسندگان و بارگذاری مجدد مقاله با شماره جدید خواهد بود.
                      

ث.نحوه ارسال مقاله و فرایندها
۱. نویسندگان محترم، با رعایت نکات یادشده در صورت تمایل مقالات خود را از طریق سامانه فصلنامه (http://jlviews.ujsas.ac.ir) ارسال فرمایند.
۲. مقاله در چهارچوب منافع ملی، مفید برای حقوق داخلی، همسو با سیاست‌های قوه قضائیه و در حدود قوانین و مقرات موضوعه نگارش شود.
۳. به محض وصول مقاله، از زمان بررسی علمی اولیه مقاله، تعیین داور، ارزیابی داوران و تا زمان چاپ و انتشار، مراحل زیر طی خواهد شد:
 • دریافت و بررسی اولیه مقاله (بررسی شکلی، ساختاری و محتوایی مقاله)؛
 • مرحله داوری با تعیین حداقل ۲ داور، پاسخ داوران به شکل (پذیرش مقاله، اصلاحات پیشنهادی، اصلاحات اساسی و بازنگری مقاله، رد و عدم پذیرش مقاله).
 • مرحله انجام اصلاحات: اعمال نظر داوران، ارسال مقاله اصلاح شده نزد سر داور، (سرداور تطبیق دهنده از میان داوران قبلی و یا با تعیین داور جدید خواهد بود).
 • مرحله پذیرش نهایی: در صورت پذیرش مقاله- مسئول مکاتبات ملزم به اعمال اصلاحات و ویراستار نهایی قبل از چاپ آن می باشد.
۴. تصمیم نهایی انتشار یا عدم انتشار مقاله‌ها با هیئت تحریریه‌ نشریه بوده لذا گواهی پذیرفتن قطعی مقاله پس از تصویب هیئت دبیران نشریه صادر می‌شود.

۵. جهت تأمین بخشی از هزینه ­های بررسی و داوری مقالات لازم است نویسندگان مبالغی را به حساب دانشگاه پرداخت نمایند: کل هزینه پرداختی مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که نحوه پرداخت آن متعاقباً به اطلاع نگارندگان (ارسال کننده مقاله)  خواهد رسید.
۵.۱- پرداخت مبالغ فوق باید از طریق درگاه الکترونیک بانکی مندرج در انتهای فرم ارسال مقاله یا از طریق صفحه شخصی کاربر به نام دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری انجام و تصویر فیش پرداختی از طریق درگاه بانکی لینک در صفحه پایگاه به همراه فرم اصالت مقاله و تعهد رعایت اصول اخلاقی انتشار در فایل پیش­نیاز ارائه شود.
۵.۲- در صورت انصراف نویسنده قبل از بررسی مقدماتی مقاله، مبلغ مربوط به ثبت نام و بارگذاری مسترد می­گردد.
۵.۳- چنانچه مبالغ مربوط به مرحله داوری یا پذیرش نهایی پرداخت نگردد حسب مورد فرایند مربوط به آن مرحله متوقف خواهد شد.
۵.۴- چنانچه نویسنده مقاله دارای مرتبه علمی استاد تمام باشد اعم از اینکه منفرداً یا با مشارکت همکاران (صرفاً دانشیار یا استادیار) مقاله ارائه نماید از پرداخت هزینه­ های فوق معاف بوده ولی ارائه مدرک استادی در فایل پیش­نیاز ضرورت دارد.
 
 • لطفا از واریز وجه به حسابی غیر از شماره معرفی شده خودداری فرمایید. (تصویر پرداخت نیز تنها در فایل پیش نیاز در کنار فرم تعهد اثر ارائه گردد).
...........................................................................................................................................................................................................................................................

[۱]. Position
[۲]. Cover Letter
[۳]. بخش‌های مختلف مقدمه شامل:
 • پاراگراف اول: بیان کلی حوزه و حیطه علمی مساله؛
 • پاراگراف دوم و سوم: انتقال آرام از کلیات به جزییات و بیان مشخص (دقیق) با مرور پژوهش‌های پیشین و ذکر اهمیت و ضرورت پژوهش؛
 • پاراگراف چهارم: مهم‌ترین پاراگراف و قلب مقدمه که شامل خلاصه نکات مهم از فعالیت انجام شده در مقاله می‌باشد. معمولا این پاراگراف با عبارت “In this paper, …” آغاز می‌شودغ
 • پاراگراف پنجم: ارتباط، تفاوت‌ها و برتری‌های فعالیت با دیگر کارهای مشابه انجام شده؛
 • پاراگراف ششم: بیان بخش بندی ادامه مقاله با ذکر کلیات هر بخش.
[۴]. برای یافتن نحوه ارجاع‌دهی درست، مطابق با آیین نگارش مجله، می‌توان از قسمت «راهنمایی نویسندگان» ( http://jlviews.ujsas.ac.ir) از سایت مجله کمک گرفت. راه ساده‌تر این است که از شماره‌های اخیر چاپ شده توسط مجله، مقاله‌ای دانلود شده و سپس از آیین نگارش ارجاع‌دهی در آن مقالات استفاده نمود.

دفعات مشاهده: 31913 بار   |   دفعات چاپ: 1654 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 170 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb